Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Jedan od načina da naglasite određene delove dokumenta je da koristite uvlačenje teksta. Pored toga, uvučeni delovi teksta vam mogu pomoći da se lakše snađete u situacijama kada je potrebno uneti izmene.

Jedan od načina na koji možete da uvučete deo teksta je upotreba funkcije Tab. Iako se na prvi pogled to ne može primetiti, ozbiljan nedostatak ove tehnike su odstupanja koja će se sigurno pojaviti ako bilo šta izmenite u sadržaju. Sa druge strane, ako to uradite primenom funkcije Indent, promena sadržaja neće uticati na položaj leve margine. Evo kako se ona koristi.

Za početak ću kliknuti na Office dugme i pokrenuti komandu Open. Pošto se dokumenti koje sam pripremio za ovu lekciju nalaze u drugoj fascikli, prvo ću promeniti aktivan folder i potražiti fajl pod nazivom Job_Posting5. Za uvlačenje prvog reda možete primeniti funkciju Tab. To znači da je dovoljno da kursor postavite ispred prvog znaka i pritisnete odgovarajući taster. Prvi red će automatski biti pomeren u desno dok će ostatak pasusa ostati nepromenjen. Veličina pomeranja je unapred određena i iznosi oko 1,2 cm.

Ovo nije bilo teško, ali kao što sam već pomenuo, upotreba tabulatora nije zgodna u slučaju da treba uvući čitav pasus. To se pogotovu odnosi na situacije kao što je ova kada postoji čitav niz kratkih paragrafa čija dužina nije veća od dva reda. Mnogo bolje rešenje je da koristite funkciju Increase Indent. Nju možete pokrenuti ako kliknete na ovo dugme. Pošto je prvi paragraf bio zaista kratak, efekat koji sam postigao se na prvi pogled uopšte ne razlikuje od prethodnog primera. Ipak, ako istu funkciju primenim i za drugi pasus, videćete da se oba reda pomeraju za isto rastojanje. Ukoliko ne želite da isti postupak ponavljate za svaki od paragrafa, jednostavno ih selektujte i kliknite na dugme Increase Indent.

Ako želite da promenite veličinu uvlačenja, kliknite na opciju Page Layout i prikažite onaj deo trake sa alatkama koji sadrži odgovarajuće opcije. Da bih vam pokazao kako se one koriste, selektovaću poslednji pasus i odmah preći na polje koje sadrži podatak o uvlačenju leve margine. Svaki put kada kliknem na ovu strelicu, izabrani tekst će biti pomeren u desno za 2,5 mm. Ukoliko mi se učini da sam preterao, to mogu lako da ispravim klikom na drugu strelicu koja je usmerena na dole. Istu stvar možete uraditi i za desnu marginu. Jednostavno upišite odgovarajuću vrednost u polje Right Indent i pomerite desnu ivicu teksta.

Ako se ispostavi da ste preterali i previše uvukli neki deo teksta budite bez brige, Word raspolaže funkcijom koja to lako može da ispravi. Da bih vam pokazao o čemu se zapravo radi, ja ću prvo postaviti kursor na početak ovog pasusa a zatim kliknuti na opciju Home i još jednom upotrebiti funkciju Increase Indent. Najlakši način da to ispravite je da kliknete na sledeće dugme sa leve strane. Pošto na njegovom Tooltip-u piše da ono predstavlja funkciju Decrease Indent logično je da će to imati suprotno dejstvo tj. da će početak pasusa biti pomeren u levo.

Nadam se da vam je posle ovoga jasno kako se na pravilan način vrši uvlačenje pasusa odnosno da pri tome ne treba koristiti taster Tab, ili ubacivati dodatne razmake.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button