Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Pre nego što vam pokažem kako se menja i oblikuje tekst, moram da vas podsetim na činjenicu da je prvi korak u tom pravcu – pravilna selekcija. Verovali ili ne, ali još uvek ima onih koji za brisanje pojedinih reči pa i čitavih rečenica koriste taster Backspace, i smatraju da je to najbolji način za unošenje ispravki. Ako želite da naučite kako se pravilno vrši selekcija, pogledajte ostatak lekcije.

Ukoliko na ekranu još uvek imate primer iz prethodne lekcije, kliknite na Office dugme i izaberite opciju Close. Pošto sam završio sa tim, ja ću pokrenuti komandu Open, preći na folder pod nazivom Lesson4 i otvoriti prvi dokument. Kao što vidite, u pitanju je jedan duži tekst. Ako malo bolje pogledate, primetićete da je četvrti pasus isti kao i prvi, tj. da je najverovatnije reč o grešci koju treba ispraviti. Ovo je ujedno i dobra prilika da vam pokažem kako možete selektovati veći deo teksta a da pri tome ne potrošite suviše vremena.

Za početak ću kliknuti ispred prvog znaka, zadržati pritisnutim levi taster miša i pomeriti ga u desno. Kao što vidite, Word će automatski obeležiti sav tekst koji pri tome obuhvatim. Na kraju još samo treba da otpustim levi taster i dovršim selekciju.

Drugi način na koji možete selektovati čitav pasus, je da kliknete u sredinu i to tri puta uzastopce. Znači, klik-klik-klik i gotova selekcija. Ako vam je to suviše komplikovano, pomerite kursor do leve margine i kliknite samo dva puta. Rezultat će biti isti.

Meni se najviše dopada ovaj način selekcije, jer je brz i jednostavan. Sada treba još samo pritisnuti taster Delete i čitav pasus će nestati sa ekrana. Ja ću ovaj taster pritisnuti još jednom, jer ne želim da ostavim preveliki razmak između preostalih delova teksta.

Selekciju možete vršiti i izborom odgovarajuće opcije sa trake, jer se na njenom desnom kraju nalazi odeljak posvećen alatkama za menjanje teksta. U ovom trenutku me najviše zanima opcija Select i njene opcije, pa ću zato kliknuti na ovu strelicu i prikazati pomoćni meni. U njemu se nalaze tri funkcije. To su:

  • Select All, koja služi za selekciju čitavog sadržaja,
  • Select Object, za izbor pojedinačnih objekata i
  • Select Text with Similar Formatting, koja vam može pomoći da izdvojite slične pasuse.

Ako postavite kursor iznad prve opcije, videćete da je njena prečica istovremeni pritisak na tastere Control i A. Ja ću iskoristiti ovu priliku i kliknuti na nju. Istog trenutka, kompletan sadržaj mog dokumenta će biti obeležen. Ovo može biti vrlo zgodno ako želite da promenite tip slova, veličinu ili neku drugu zajedničku karakteristiku.

Primena opcije Select Text with Similar Formatting je takođe veoma jednostavna. Pre nego što pređete na njenu primenu, obavezno kliknite na onaj deo dokumenta koji je formatiran na način koji želite da promenite. Word će tada znati šta treba da selektuje, tj. šta da preskoči i izdvoji iz selekcije. Ako vam se na prvi pogled čini da je selektovan čitav dokument, obratite pažnju na ovaj deo. Pošto je u pitanju E-mail adresa, ona će biti preskočena. Isto bi se desilo sa naslovima, podvučenim delovima teksta i svim ostalim elementima koji nisu oblikovani kao pasus u kome se nalazi kursor.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button