Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Za početak želim da vam postavim jedno pitanje. Da li često morate da ponavljate isti postupak da bi dovršili neki posao? Ako je vaš odgovor pozitivan, obavezno pogledajte ovu lekciju.

Pravo rešenje za vas je upotreba makroa. Ova funkcija vam omogućava da snimite niz koraka koje kasnije možete automatski da ponovite. To znači da možete da izbegnete dosadno ponavljanje i ubrzate rad. Evo kako se to može postići.

Za početak ću otvoriti jedan od primera koje sam pripremio za ovu priliku. Pošto je u pitanju 15. lekcija, otvoriću odgovarajući folder i izabrati fajl pod nazivom Posting15a. U pitanju je jedan kraći tekst koji tek treba da dovršim. Zato ću se spustiti na dno stranice i postaviti kursor na sam kraj dokumenta. Pošto ću isti završetak koristiti i u drugim prilikama, ne bi bilo loše da čitav postupak snimim u formi makroa. U tom cilju ću prvo kliknuti na opciju View i pokrenuti funkciju koja se nalazi na desnom kraju palete. Sada treba kliknuti na opciju Record Macro i u okviru koji sledi podesiti odgovarajuće parametre. Pošto ne želim da se ova prečica zove prosto Macro1, selektovaću postojeći naziv i umesto njega uneti PostingFooter. Naziv makroa ne sme da sadrži prazna mesta, pa ću zato ove dve reči napisati kao jednu. Vi možete koristiti crticu ili neki drugi znak, ali u svakom slučaju izbegavajte prazna mesta. U suprotnom, makro jednostavno neće funkcionisati.

Sledeći parametar koji treba podesiti se odnosi na način na koji ćete pokrenuti novu funkciju. Ukoliko želite da se na Quick Access paleti pojavi nova ikona, kliknite na ikonu sa čekićem. Za one koji više vole da koriste tastaturu, na raspolaganju je druga ikona tj. dugme Keyboard. Ja spadam u onu prvu grupu, pa ću zato kliknuti na dugme Button i otvoriti novi okvir. U pitanju je funkcija koju ste upoznali još na početku kursa, kada sam vam govorio o prilagođavanju Windows-a. Pošto novi makro podrazumeva i novu ikonu na Quick Access paleti, automatski će biti pokrenuta opcija Customize. Kao što vidite, Word će sa leve strane prikazati naziv nove funkcije, dok će u desnoj polovini okvira biti prikazane već postojeće ikone. Sada samo treba kliknuti na dugme Add i dodati još jednu funkciju.

Nisam siguran da će ova ikona i naziv koji je automatski generisan biti dovoljno jasni za svakodnevnu upotrebu. Zato ću kliknuti na dugme Modify i prikazati novi okvir sa velikim brojem različitih sličica tj. ikona. Ja ću nasumice izabrati jednu od njih i iskoristiti ovu priliku da promenim i naziv makroa. Pošto je u pitanju samo tekst koji će biti prikazan na ekranu, dozvoljena je upotreba praznih mesta, pa ću zato upisati Posting Footer i kliknuti na OK. Quick Access paleta je sada kompletna, što znači da mogu da zatvorim i ovaj okvir i da se vratim na dokument. Ikona je zaista na svom mestu, ali makro još uvek nije gotov. Ako obratite pažnju na izgled kursora, primetićete da se pored strelice pojavljuje i crtež kasete što znači da će od ovog trenutka svaki vaš potez biti snimljen. Zato se potrudite da pri unosu teksta pravite što manje grešaka. Doduše, i sve ispravke će ući u sastav makroa, ali je bolje da on bude što jednostavniji. Pored samog sadržaja, makro može da sadrži i druge funkcije. To znači da mogu da kliknem na opciju Page Layout i podesim levu marginu, razmak između redova ili neki drugi parametar. Ja ću iskoristiti ovu priliku da centriram čitav pasus i izborom ikone Save automatizujem čuvanje izmena.

Pošto sam završio sa unosom, konačno mogu da prekinem snimanje makroa. Zato ću da se vratim na View odeljak i kliknem na dugme Macros. Ukoliko želite da samo privremeno zaustavite snimanje, izaberite opciju Pause Recording. Moj makro je kompletan, pa ću kliknuti na Stop Recording i prekinuti snimanje. Sada još samo treba da proverim kako sve ovo funkcioniše.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button