Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ćemo se posvetiti parametrima koji utiču na izgled i funkcionalnost radnog okruženja. Pri tome ćemo početi od onih najpopularnijih i polako preći na nešto složenije opcije.

Za ovu lekciju nije bitno da li pred sobom imate neki dokument ili samo praznu stranicu, jer se opcija koja vam je potrebna nalazi u glavnom meniju. Zato ću kliknuti na Office dugme i kliknuti na opciju Word Options. Kao što vidite, automatski je izabrana stavka Popular, što znači da se sa desne strane nalaze najčešće korišćene opcije. Prva od njih se odnosi na upotrebu tzv. Mini Toolbar-a. Sa ovom funkcijom ste se već upoznali u jednoj od prethodnih lekcija a ja ću vas podsetiti da je u pitanju mala paleta sa alatkama koja se pojavljuje kada selektujete neki deo dokumenta. Ona je trenutno uključena a najbolje je da tako i ostane. Sledeći parametar se odnosi na interaktivni prikaz rezultata koji se mogu postići primenom neke funkcije. Ova funkcija se u novom Office-u naziva Live Preview i vrlo je korisna u svakodnevnom radu. Zato je najbolje da i ona ostane onako kako jeste tj. aktivna mada se na računarima sa malo memorije može desiti da upravo ona bude krivac za usporeni odziv sistema.

Sledeću opciju – Show Developer tab in the Ribbon, će najverovatnije uključivati samo oni korisnici koji Word koriste kao alatku za programiranje, jer se na ovaj način olakšava pristup odgovarajućim funkcijama. Ukoliko želite da tekstualne fajlove koje primate uz vaše E-mail poruke pregledate u Word-u, zadržite aktivnom opciju Open e-mail attachments in Full Screen Reading view. Pri tome će biti korišćena Blue kolor šema i sve funkcije praćene odgovarajućim Screen Tip-ovima.

Ukoliko želite da svi dokumenti na kojima ste radili budu označeni vašim imenom i inicijalima popunite ova dva polja. To je veoma zgodno u situacijama kada radite u grupi jer se na taj način lakše prati doprinos svakog pojedinca.

Osim ovih opcija, koje su interesantne za većinu korisnika, postoje i drugi parametri koji definišu radno okruženje. Da bi ih prikazali, kliknite na opciju Advanced. Kao što vidite, u ovom odeljku se nalazi veliki broj opcija, pa ćemo zato krenuti redom. Prva u nizu nosi naziv  Typing replaces selected text, što znači da će tekst koji ste izabrali biti automatski zamenjen novim. Da bi lakše selektovali celu reč, aktivirajte opciju When selecting, automatically select entire word. U tom slučaju će biti dovoljno da obeležite samo nekoliko slova a Word će obaviti sve ostalo. Meni više odgovara da to uradim ručno, pa ću zato isključiti ovu opciju. Ukoliko želite da pojedine delove teksta premeštate uz pomoć miša (Drag&Drop), aktivirajte opciju Allow text to be dragged and dropped. Ostale opcije nisu toliko bitne, pa ću ih za sada preskočiti i preći na sledeći odeljak – Cut, copy and paste.

Da bi bolje videli sve što se u njemu nalazi, ja ću iskoristiti Scroll Bar i spustiti se malo niže. Prve dve opcije se odnose na prenošenje podataka unutar istog i između dva dokumenta. U oba slučaja će biti zadržan originalni izgled teksta, jer je aktivna opcija Keep Source Formatting. Ukoliko želite da se tekst koji ste ubacili prilagodi novom okruženju, izaberite opciju Match Destination Formatting.

U slučaju da se u oba dokumenta pojavljuju istoimeni stilovi, ovaj konflikt možete razrešiti izborom odgovarajuće stavke za opciju Pasting between documents when style definition conflicts. Za podatke koji se prenose iz nekih drugim programa, najbolje bi bilo da automatski poprime odlike dokumenta na kome trenutno radite. To znači da ovaj parametar treba promeniti i izabrati opciju Match Destination Formatting.

U ovom odeljku se nalaze još neke korisne opcije koje vam omogućavaju još bolju kontrolu nad prenetim sadržajem. Ako želite da zadržite oznake za nabrajanje i numeraciju, aktivirajte opciju Keep bullets and numbers when pasting. Da bi pored standardne kombinacije Control+V za ubacivanje mogli da koristite i taster Insert, aktivirajte opciju Use the Insert key for paste. Opcija Show Paste Options buttons vam omogućava da pri ruci imate i sve dugmiće koji vam mogu zatrebati pri prenošenju teksta dok će vam opcija Use smart cut and paste pomoći da ova operacija prođe što jednostavnije.

U poslednjem odeljku – Show documents content, se takođe nalazi veliki broj različitih opcija. To znači da možete aktivirati prikaz pozadine dok radite u Print Layout režimu (Show background colors and images) ili prelamati redove prema širini radnog okvira, bez obzira na to kako će tekst biti postavljen na stranici (Show text wrapped within the document window). I sve ostale opcije se odnose na prikaz različitih delova dokumenta a vi ih možete aktivirati u skladu sa potrebama.

Ja se neću posebno zadržavati na opcijama iz Display odeljka, jer su vam mnoge od njih već poznate. Kao što vidite, trenutno su aktivne opcije koje se tiču prikaza horizontalnog i vertikalnog Scroll Bar-a, oba lenjira i drugih neophodnih elemenata.

U Print odeljku se naravno, nalaze opcije za štampanje. Za sada je najvažnije da aktivirate opciju Print in background, da bi mogli da nastavite sa radom bez čekanja tj. pre nego što se završi štampanje čitavog dokumenta. Ukoliko vam je važnija brzina od kvaliteta, aktivirajte opciju Use draft quality. Ja ću iskoristiti ovu priliku da aktiviram opciju Print pages in reverse order, jer se na taj način stranice štampaju obrnutim redosledom pa nije potrebno da se naknadno preslažu.

U nastavku možete videti opcije koje se odnose na štampanje trenutno aktivnog dokumenta, ali se na njima neću zadržavati. Umesto toga, odmah ću preći na Save tj. opcije za snimanje. Ako želite da budete sigurni i da osim aktivnog dokumenta imate i njegovu rezervnu kopiju, aktivirajte opciju Always create a backup copy.

Za očuvanje tačnosti dokumenta na kome trenutno radite, možete upotrebiti neku od opcija iz odeljka Preserve fidelity when sharing this document. Pri tome imajte na umu da vam ove opcije neće biti na raspolaganju ako prethodno ne otvorite neki tekst.

Na kraju okvira se nalazi odeljak pod nazivom General. U njega su smeštene sve opcije za koje autori Word-a nisu našli bolju lokaciju, što ne znači da su one manje bitne za funkcionisanje programa. Ja ću na kraju kliknuti na dugme OK jer želim da se sve izmene koje sam napravio u buduće primenjuju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button