Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Stil nekog dokumenta određuju različiti faktori. U prvom redu to su tipovi slova koje ste koristili za naslove i sadržaj, zatim boje pojedinih elemenata, izgled pozadine itd. Da bi vam bilo lakše, Word raspolaže sa velikom kolekcijom gotovih stilova koje jednostavno možete primeniti ili prilagoditi sopstvenim potrebama. Za početak ću vam pokazati kako se koriste gotovi stilovi.

Kao i do sada, i ovu lekciju prati odgovarajući primer. Zato ću kliknuti na Office dugme i pokrenuti komandu Open. Pošto se svi primeri za ovu lekciju nalaze u odgovarajućem folderu, ja ću ga otvoriti i potražiti fajl pod nazivom Job_PostingA. Kao što vidite, u pitanju je jedan sasvim običan tekst kome ne bi škodilo malo šminke. Za početak ću kliknuti na naslov i time označiti element koji želim da promenim. Funkcije koje ćemo koristiti se nalaze u Styles odeljku. One će vam biti odmah na raspolaganju, jer se nalaze u osnovnoj grupi. U svakom slučaju, neće vam biti teško da odredite novi izgled naslova, jer je izbor stilova zaista veliki.

Sigurno ste primetili da će stil biti primenjen samo na izabrani deo teksta. Ukoliko želite da promenite izgled čitavog dokumenta, koristite tzv. Style Set. Na taj način ćete automatski promeniti sve naslove, uvučene paragrafe, običan tekst itd.

Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću zatvoriti ovaj meni i kliknuti na dugme Change Styles. To će za rezultat imati otvaranje menija u kome se nalaze tri opcije – Colors, Fonts i Style Set. Mene u ovom trenutku zanima samo ova poslednja, pa ću kliknuti na nju i otvoriti listu sa gotovim stilovima. Obratite pažnju na efekat koji se postiže izborom nekog od ovih Set-ova. Čitav dokument će pretrpeti radikalne izmene, što znači da će osim naslova i ostatak teksta izgledati potpuno drugačije. Meni se najviše dopada ovakav izgled, pa ću kliknuti na stavku Modern i dovršiti komandu.

Jedini detalj koji mi se ne dopada je izbor boja. No, ni to nije teško promeniti. Dovoljno je da kliknete na opciju Page Layout i izborom dugmeta Themes otvorite paletu. Ako sada kursor postavite iznad neke od opcija, videćete kako se menja izbor boja a da pri tome ostale karakteristike ostaju nepromenjene. Ja ću se odlučiti za temu pod nazivom Verve i vratiti se na dokument.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button