Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Kada počnete da radite sa dugačkim dokumentima, često ćete imati potrebu da koristite tzv. ukrštene reference (Cross-references). One se koriste za povezivanje sa drugim sadržajima koji se nalaze u dokumentu. Najčešće su u pitanju slike, tabele i drugi delovi istog teksta. Uostalom, sigurno ste imali prilike da vidite napomenu u kojoj piše – vidi sliku 1, vidi tabelu 3, itd. pa znate o čemu se radi. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se kreiraju i koriste ovakvi elementi.

Za početak ću pokrenuti komandu Open, preći u folder sa primerima za 19. lekciju i otvoriti fajl pod nazivom Flayer19. U ovom dokumentu osim samog teksta, možete videti jednu malu sliku i nešto veću tabelu. To su elementi na koje treba obratiti posebnu pažnju, pa ću ih zato iskoristiti kao reference. Da bi to bilo moguće, oni moraju imati odgovarajuća zaglavlja (Captions). Upravo zbog toga ispod slike piše Figure 1, dok je tabela označena sa Table 1.

Pre nego što pređem na unos same reference, moram da odredim njen položaj. Pošto se u ovoj rečenici pominje upotreba ključa, ja ću postaviti kursor na njen kraj i napraviti malo slobodnog prostora. Unakrsna referenca obično počinje sa – Vidi (See), pa ću i ja prvo uneti ovu reč a zatim kliknuti na opciju References i prikazati odgovarajući deo palete sa alatkama. Kao što vidite, ona je podeljena na nekoliko odeljaka – Table of Contents, Footnotes, Citations & Bibliography, Captions, Index i Table of Authorities. Pošto mene u ovom trenutku zanimaju reference, kliknuću na dugme Cross-reference i otvoriti novi okvir. Prvi parametar koji treba podesiti se odnosi na vrstu reference. Zato ću kliknuti na ovu strelicu i iz liste izabrati opciju Figure. Word će automatski pretražiti čitav dokument i prikazati sve elemente koji zadovoljavaju ovaj kriterijum. Pošto ovaj dokument sadrži samo jednu sliku, lista će biti vrlo kratka pa vam neće biti teško da izaberete odgovarajuću stavku. Pri tome nemojte zaboraviti da aktivirate opciju Insert as hyperlink, jer će u suprotnom ova referenca ostati samo običan tekst. Na kraju treba još samo kliknuti na dugme Insert i sa Close zatvoriti okvir.

Word će u tekst automatski ubaciti hajperlink koji ćete najlakše prepoznati po ovom kvadratiću. Naime, dovoljno je da strelicu postavite iznad reference da bi se na ekranu pojavio njen opis. U ovom slučaju je dovoljno da pritisnete taster Control i levi taster miša, pa će vas program prebaciti na izabranu sliku.

U drugom delu lekcije ću vam pokazati kako možete postaviti referencu koja vodi ka ovoj tabeli. U tom cilju ću kursor postaviti na kraj prethodnog pasusa, uneti nešto teksta koji će mi poslužiti kao uvod i izborom dugmeta Cross-reference preći na sledeći korak. U okviru koji sledi za tip reference umesto slike treba izabrati tabelu, da bi se na listi opet pojavila samo jedna stavka – Table 1. Pošto je opcija Insert as hyperlink već aktivna, mogu da pređem na sledeći parametar i umesto Entire caption za cilj reference izaberem opciju Only label and number. Ako nakon toga kliknem na dugme Insert i zatvorim okvir, referenca će biti kompletna. Pošto sam prethodno promenio način na koji funkcioniše hajperlink, izbor ovog elementa će za rezultat imati samo promenu pozicije kursora a ne i otvaranje izabranog sadržaja.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button