Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Margine su u stvari praznine između ivice papira i teksta koji se na njemu nalazi. Ovaj prazan prostor se obično ostavlja sa sve četiri strane, pošto većina štampača ipak ne može da iskoristi čitavu stranicu.

Čim otvorite novi dokument, Word će sve margine postaviti na isto rastojanje. Ono iznosi oko 2.5 cm ili 1 inč. Da bih vam pokazao kako se menja ova vrednost, ja ću pokrenuti komandu Open i preći u folder pod nazivom Lesson6. U njemu se nalazi fajl pod nazivom Job_Posting8 pa mi neće biti teško da ga selektujem i kliknem na dugme Open. Njegove margine su podešene na osnovne vrednosti u šta se možete uveriti ako obratite pažnju na lenjire. To znači da se bočne margine mogu očitati na lenjiru koji se nalazi iznad samog dokumenta, dok su gornja i donja margina prikazane sa leve strane. Ukoliko želite da ih promenite, primenite sledeći postupak.

Za početak postavite strelicu na levi kraj horizontalnog lenjira ali tako da se na ekranu pojave dve horizontalne strelice. Ovo ponekad može da bude pomalo nezgodno, jer se na vrlo malom rastojanju nalaze i drugi markeri koji služe za uvlačenje teksta. Ako pritisnete levi taster miša u pravom trenutku, bićete u prilici da jednostavnim povlačenjem promenite položaj leve margine. Ja ću je pomeriti u desno za 1 cm i na taj način izmeniti izgled celog dokumenta. Naime, bez obzira na to koji deo teksta trenutno vidite na ekranu, nova margina će važiti za sve stranice.

Iskoristiću ovu priliku da promenim i desnu marginu i to na isti način kao što sam to maločas uradio sa leve strane. Dakle, treba samo da postavim kursor na kraj lenjira, sačekam da se na ekranu pojave dve horizontalne strelice, pritisnem levi taster miša i odredim novo rastojanje. Ukoliko želite da promenite gornju marginu, postupak je potpuno isti. Jedina razlika je u tome što će ovoga puta biti prikazana dupla vertikalna strelica. Na kraju treba još samo da se spustim do kraja stranice i pomerim marker koji predstavlja donju granicu teksta.

Sada jasno možete videti kako su margine postale veće a čitav sadržaj dokumenta je pomeren prema sredini stanice.

Videli ste da promena položaja neke margine nije komplikovan proces. Ipak, ako želite da to uradite sa maksimalnom preciznošću, kliknite na opciju Page Layout i prikažite odgovarajuće opcije. Sada bi na traci sa alatkama trebalo da bude prikazano i veliko dugme sa natpisom Margins. Ja ću ovom prilikom kliknuti na malu strelicu koja se nalazi ispod natpisa i prikazati nekoliko novih ikonica. Kao što vidite, svaka od njih predstavlja prečicu kojom možete odmah podesiti sve četiri margine. Na raspolaganju su vam sledeće opcije:

  • Normal, pri čemu će sve margine biti postavljene na 2.5 cm od ivice lista
  • Narrow, za upola manje vrednosti od uobičajenih
  • Moderate, ako želite da gornja i donja margina budu veće od bočnih
  • Wide, za zaista velike bočne margine itd.

Ja ću izabrati ovu poslednju opciju i na taj način poništiti prethodno podešavanje. Ovo je bez sumnje bilo brzo, ali ste ipak ograničeni na nekoliko unapred izabranih kombinacija. Ako želite da sami precizno odredite koliko će biti velike pojedine margine kliknite na ovu strelicu i izaberite opciju Custom Margins. U okviru koji sledi postoje posebna polja za svaku marginu pa vam neće biti teško da promenite trenutne vrednosti. Ja ću malo povećati prvu vrednost i pritiskom na taster Tab preći na sledeće polje. Pošto je u pitanju donja margina i nju ću povećati i odmah nastaviti dalje. Za levu i desnu marginu ću uneti nešto manje vrednosti i na taj način završiti prvi deo posla.

U nastavku lekcije ću vam pokazati kako možete da na istom dokumentu postavite različite margine. Naime, u dnu okvira se nalazi opcija pod nazivom Apply to koja upravo tome i služi. Sve dok je izabrana vrednost Whole Document, ova podešavanja će važiti za čitav dokument.  Ako umesto nje izaberete This point forward, nove margine će važiti samo za onaj deo teksta koji se nalazi iza izabrane tačke. Pošto se moj kursor trenutno nalazi na samom početku, potpuno je svejedno koju ću opciju izabrati. Na kraju mi preostaje još samo da kliknem na dugme OK i primenim nove parametre.

Pre nego što pređem na sledeću lekciju, želeo bih da vam pokažem kako možete da koristite i neke od markera koji se nalaze na levom kraju lenjira. Ukoliko želite da promenite uvlačenje nekog pasusa, kliknite na njega i pomerite donji marker. Ako želite da budete sigurni da ste izabrali pravi element, sačekajte da se na ekranu pojavi kvadratić sa natpisom Left Indent pa tek tada pomerite miš. Ja ću ovom prilikom marker pomeriti na levu stranu a zatim isti postupak ponoviti i za desnu ivicu.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button