Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Kada dođe vreme za kreiranje novog dokumenta, to možete uraditi na dva načina. Prvi podrazumeva upotrebu nekog od priloženih šablona dok drugi znači da ćete početi od praznog lista. Ja ću isti dokument kreirati na oba načina pa ćete i sami moći da se uverite u njihovu efikasnost.

Pošto na ekranu još uvek imam primer koji sam koristio u prethodnoj lekciji, ja ću ga prvo zatvoriti a zatim preći na kreiranje novog dokumenta. Ovaj zadatak je moguće izvršiti na više načina, a ja ću ovom prilikom kliknuti na Office dugme i iz menija izabrati opciju Close. Pošto je ovo bio jedni otvoreni dokument, Word će prikazati potpuno praznu radnu površinu. Sada treba ponovo kliknuti na Office dugme i iz menija izabrati opciju New. To će za rezultat imati otvaranje novog okvira pod nazivom New Document. Kao što vidite, podrazumevani izbor je prazan dokument (Blank Document). Obzirom da ovaj odeljak nosi naslov Blank and recent, pored prečice za otvaranje praznog dokumenta da ekranu se mogu pojaviti i druge opcije. U ovom slučaju to je prečica pod nazivom New blog post, ali se nećemo detaljnije baviti ovom temom.

Ako ste selektovali opciju Blank document, sa desne strane bi trebalo da bude prikazan potpuno prazan list što ćete i zaista dobiti kada kliknete na dugme Create. Pošto svaki dokument mora da ima naziv, Word će mu automatski dodeliti odgovarajuće ime. Ono se može videti na vrhu okvira, tačnije na naslovnoj liniji (Title Bar). U mom slučaju to je – Document4, što jednostavno znači da je ovo četvrti dokument koji otvaram.  U svakom slučaju, ovaj naziv se kasnije može vrlo lako promeniti.

Pošto sam na ovaj način otvorio novi dokument, mogu odmah da pređem na unos teksta. Ovo treba da bude kratka radna biografija, pa ću kao naslov uneti – Curriculum Vitae a nakon toga i moje ime. Obzirom da se radi o vrlo rasprostranjenom tipu dokumenta, za njegovo kreiranje možete iskoristiti i neki od postojećih šablona. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću ponovo kliknuti na Office dugme i izabrati opciju New. U okviru koji sledi sa leve strane možete videti niz opcija koje u stvari predstavljaju prečice do unapred pripremljenih šablona. Osim fajlova koji se nalaze na vašem računaru, (opcije Installed Templates i My Templates) na raspolaganju su vam i čitave biblioteke šablona koje možete preuzeti direktno sa Interneta (opcija Microsoft Office online). Ako mislite da je time ponuda iscrpljena, varate se. Na raspolaganju su vam i sve ostale kategorije koje vidite na ekranu. Pri tome imajte u vidu da je ova lista prilično dugačka, i da ćete za prikazivanje svih opcija morati da koristite i Scroll Bar.  Ja ću se za sada zadržati na šablonima koji se nalaze na mom disku. Zato ću kliknuti na stavku Installed Templates i prikazati svoju kolekciju dokumenata. Kao što vidite, i ona je prilično bogata što znači da mogu da izaberem šablon za budući Fax, pismo, izveštaj itd. Konačno, evo i šablona koji tražim. To je fajl pod nazivom Equity Resume. Najlogičnije bi bilo da ga odmah upotrebim, ali ću ipak nastaviti dalje jer mi se čini da postoje i bolja rešenja. U nastavku liste ponovo možete videti različite tipove dokumenata, mada se neki od njih i ponavljaju ali u drugačijoj formi. Pre nego što se konačno odlučim za šablon pod nazivom Oriel Resume, ja ću sačekati da se on pojavi i u desnom delu okvira. Ispod uvećane slike možete videti i dve dodatne opcije. Pošto želim da kreiram novi dokument, ja ću se zadržati na istoimenoj opciji. Druga opcija se odnosi na mogućnost da formiram novi šablon i na taj način obogatim svoju kolekciju.

Ako na kraju kliknem na dugme Create, na ekranu će se pojaviti skoro gotova biografija. Sve što treba da uradim je da umesto opštih mesta unesem konkretne podatke. Kao što vidite, šablon sadrži delove teksta koji se ponašaju kao svojevrsni markeri. Drugim rečima, za unos konkretnog teksta treba samo da kliknem na označeni deo i unesem ono što se traži. Između ostalog, tu je i polje u koje možete uneti naziv škole koju ste završili i datum sticanja diplome. Ako imate prethodno iskustvo, popunite polja ispod naslova Experience.

Sa desne strane je automatski umetnuto ime trenutno ulogovanog korisnika, što znači da je deo posla već završen. Nemojte se iznenaditi ako kod vas to bude vaše ime, novi Word omogućava ovakvu automatizaciju. Ostale podatke možete uneti u za to predviđena polja i vrlo brzo kompletirati vašu radnu biografiju.

Već sam vam pomenuo da je ovo samo jedan od mnogih šablona koje možete upotrebiti. Da bih vam pokazao još neke od njih, kliknuću na Office dugme i ponovo izabrati opciju New. Ako ste povezani na Internet, slobodno prelistajte sve ove kategorije pa će te se i sami uveriti u to koliko se vaša radna biografija može razlikovati od uobičajene forme. Naravno, mnogo toga ste već dobili samom instalacijom Office-a, pa ćete i bez Interneta moći da napravite dobar izbor. Najlepše od svega je to što se za isti tip dokumenta nude različita rešenja. Evo, ovaj tip biografije je sasvim drugačiji od onog koji sam vam pokazao.

Na kraju, jedni zaključak koji se može izvući iz svega što ste videli je da kreiranje novog dokumenta u Word-u predstavlja vrlo izazovan ali nikako težak zadatak.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button