Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Bez obzira na to koliko dobro poznajete pravopis i gramatiku nemojte propustiti ovu lekciju. Ponekad i bezazlena greška u kucanju može da upropasti čitav dokument i ga pretvori u neslanu šalu. Da vam se to ne bi desilo, pogledajte kakvu pomoć možete da očekujete od samog Word-a.

Za početak ću kliknuti na Office dugme, pokrenuti komandu Open i iz foldera sa primerima za sedmu lekciju kliknuti na fajl pod nazivom Job_Posting12. Čim se njegov sadržaj pojavi na ekranu, obratite pažnju na pojedine delove koji su podvučeni crvenom linijom. Word vam na ovaj način skreće pažnju na reči koje su pogrešno napisane. Konkretno, u samom naslovu je pogrešno napisana reč Consultant. Ukoliko niste sigurni kako treba da glasi ispravna verzija, kliknite na nju i iz pomoćnog menija izaberite odgovarajuću stavku. Word će se potruditi da vam ponudi nekoliko bliskih reči pa vam neće biti teško da izaberete onu pravu. Pošto ste na ovaj način ispravili grešku, crvena linija će biti uklonjena sa ekrana.

Na ovaj način možete ispraviti i sve ostale greške ali je mnogo bolje da taj posao prepustite Word-u. U tom cilju treba prvo kliknuti na opciju Review a zatim preći na odeljak pod nazivom Proofing. U njemu se posebno izdvaja dugme Spelling & Grammar pa ću zato odmah kliknuti na njega i pokrenuti automatsku proveru pravopisa. Kao što vidite, Word je odmah pronašao još jednu pogrešno napisanu reč i prikazao je u realnom kontekstu. Istovremeno se u donjem delu okvira mogu videti moguće ispravke, pa ću zato kliknuti na odgovarajuću reč i preći na opcije sa desne strane. Ukoliko želite da napravite izuzetak, kliknite na dugme Ignore Once. Pogrešno napisana reč će biti preskočena a Word će nastaviti sa proveravanjem teksta. Ako je reč pravilno napisana a Word je prepoznaje kao grešku kliknite na dugme Ignore All mada bi bilo najbolje da je izborom dugmeta Add to Dictionary ubacite u rečnik tj. bazu poznatih reči. Ukoliko želite da Word ispravi grešku, kliknite na dugme Change. Pri tome treba imati na umu da se ispravka odnosi samo na naznačenu reč. Pošto se ista greška izgleda pojavljuje na više mesta, ja ću kliknuti na dugme Change All i dozvoliti Word-u da automatski izvrši zamenu bez obzira na kontekst.

Sledeći problem na koji sam naišao pri proveri ovog dokumenta nije omaška pri kucanju već je u pitanju gramatička greška. Naime, u ovom kontekstu je ispravno da se umesto it`s napiše its. Ovaj problem je uočen zato što je aktivna opcija Check grammar, što znači da se provera pravopisa i gramatike obavljaju istovremeno. Izborom odgovarajućeg dugmeta sa desne strane možete zanemariti ovo upozorenje (Ignore Once), promeniti čitavo pravilo (Ignore Rule) ili jednostavno preći na sledeću rečenicu (Next sentence). Ako želite da prihvatite sugestiju, kliknite na dugme Change. Ukoliko ste i dalje u dilemi šta je ispravno, kliknite na dugme Explain i otvorite novi okvir sa detaljnijim opisom ovog problema. Iz priloženog se jasno vidi da umesto The cat drank it`s milk, treba da stoji The cat drank its milk.

Sledeća greška je takođe gramatička. Umesto have bi trebalo da stoji has, pa ću izborom dugmeta Change izvršiti automatsku zamenu. U svakom tekstu se mogu naći i reči koje ne postoje ni u jednom rečniku. Upravo takvu reč je Word pronašao i obeležio kao grešku u kucanju. Pošto se radi o nazivu firme ja ću kliknuti na dugme Add to Dictionary i na taj način otkloniti sve nedoumice.

Ovo je ujedno bila i poslednja uočena greška, što potvrđuje i okvir u kome piše da je provera pravopisa i gramatike uspešno završena. Zato ću da kliknem na dugme OK i još jednom proverim da li na tekstu postoje delovi koji su podvučenim crvenom bojom.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button