Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Bez obzira što svoje dokumente možete slati elektronskim putem ili ih postavljati na Web, sigurno ćete poželeti i da ih prenesete na papir. Pri tome nemojte zaboraviti da ekološka svest nalaže štednju papira, pa nije loše da pre nego što uposlite svoj štampač proverite da li je sve na svom mestu. U tom cilju možete iskoristiti funkciju Print Preview.

Da bih vam pokazao kako se ona koristi, prvo ću izabrati komandu Open i promeniti aktivan folder. Svi primeri koje sam pripremio za treću lekciju se nalaze u posebnom folderu pa ću zato kliknuti na opciju koja predstavlja jednu stepenicu više u hijerarhiji i zatim preći na Lesson3. Pošto se u njemu nalazi samo jedan fajl, kliknuću na njega i izborom dugmeta Open prikazati njegov sadržaj. Prva stvar koju možete da uočite je da se on proteže na ukupno dve stranice. To potvrđuje i podatak koji se nalazi u donjem levom uglu ekrana. Da bi proverili kako će sve ovo izgledati na papiru, kliknite na Office dugme i pomerite strelicu do opcije Print. To će za posledicu imati prikazivanje tri dodatne opcije – Print Preview, Quick Print i Print. Sada lako možete izabrati onu koja omogućava pregled pre štampanja tj. Print Preview.

Word će odmah prikazati čitavu stranicu što znači da će Zoom faktor biti nešto manji od normalnog. Pored toga, na raspolaganju će vam biti i sve ostale opcije koje se odnose na štampanje, podešavanje formata i orijentacije, promenu prikaza i još nekoliko detalja kao što su prikaz lenjira, prikaz lupe itd. Ako je uključena opcija Magnifier, miš će promeniti funkciju što znači da je za promenu prikaza dovoljno kliknuti na dokument. Za prelazak na sledeću i prethodnu stranicu možete koristiti opcije Next Page i Previous Page mada isti rezultat možete postići i tasterima Page Up i Page Down.

Ako ste zadovoljni onim što vidite na ekranu, kliknite na dugme Print i pokrenite štampanje. U suprotnom, možete kliknuti na dugme Close Print Preview i nastaviti sa uređivanjem teksta.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button