Sadržaj kursa
Word za početnike
Sadržaj lekcije

Verovatno ste primetili da se u naslovu lekcije pominju novinski stupci a ne obične kolone. Razlika je u tome što se novinski stupci međusobno nadovezuju, pa se tekst “preliva” preko čitave stranice.

Za početak ću otvoriti jedan od primera koji sam pripremio za ovu priliku. Pošto se oni nalaze u posebnom folderu, ja ću ga prvo otvoriti a zatim kliknuti na fajl pod nazivom Newsletter16a. Kao što vidite, u pitanju je jedan duži tekst koji za sada nije podeljen na kolone. Ukoliko želite da izmenite prikaz čitavog dokumenta, nemojte selektovati ni jedan njegov deo nego pređite na odeljak Page Layout i kliknite na dugme Columns. Na ekranu će se pojaviti meni iz koga lako možete izabrati odgovarajući broj kolona i dovršiti postupak. Pri tome će čitav tekst biti prelomljen tako da se kolone međusobno nadovezuju. Word će se postarati da naslove automatski postavi na vrh stanice što u svakom slučaju doprinosi lakšem praćenju samog teksta.

Ukoliko niste zadovoljni položajem pojedinih pasusa, možete ih ručno pomeriti na početak sledeće kolone. Na dnu druge stranice imamo upravo jedan takav slučaj. Naime, pasus koji počinje sa Skills learned, u ovoj koloni zauzima dva poslednja reda a bilo bi mnogo bolje da se i oni pojave na sledećem stupcu. Da bih to ispravio, prvo ću postaviti kursor na početak pasusa a zatim kliknuti na opciju Breaks. Za prebacivanje u drugu kolonu treba izabrati opciju Column. Na ovaj način sam uspeo da čitav pasus postavim u jednu kolonu a ni dno stranice ne izgleda loše – oba stupca imaju skoro istu dužinu.

Pre nego što pređem na drugi deo lekcije, ja ću iskoristiti funkciju Undo da čitav dokument vratim u početno stanje. To znači da će tekst opet biti prikazan kao jedinstvena celina. Ukoliko želite da samo pojedini delovi budu podeljeni na kolone, primenite sledeći postupak. Prvo selektujete određeni pasus, a zatim kliknite na dugme Columns i izaberite odgovarajuću podelu. Ja ću na isti način podeliti još jedan segment, da bih vam pokazao kako je ovo zaista jednostavno.

U slučaju da želite veći broj kolona, ponovite isti postupak i izaberite sledeću opciju. Pri tome ne treba da vas brine preveliki razmak između stubaca. Njega možete promeniti jednostavnim povlačenjem markera koji se nalaze na horizontalnom lenjiru. Word će automatski promeniti i rastojanje između druge dve kolone i izjednačiti širinu svih stubaca.

Ukoliko vam sve ovo nije dovoljno i želite kompletnu kontrolu nad izgledom vašeg dokumenta, pokrenite opciju More Columns i otvorite novi okvir. U njemu možete vrlo precizno odrediti broj i položaj stubaca kao i njihovu širinu. Ja ću iskoristiti ovu priliku da još malo smanjim razmak između kolona. Na kraju, tu se nalazi i opcija Line between, koju možete aktivirati ako želite da se između stubaca pojave i vertikalne linije.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button