Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

Ako ste do sada imali prilike da koristite Excel, sigurno znate šta označava pojam radna tabela. Sa druge strane, ako ste apsolutni početnik i nikada niste koristili ovakav program, obratite pažnju na sledeći primer. 

Za kreiranje jedne ovako jednostavne tabele sam mogao da upotrebim i neki drugi program, npr. Word, ali u tom slučaju ne bih mogao da iskoristim neke vrlo zanimljive funkcije. Da bih vam pokazao o čemu se zapravo radi, ja ću kliknuti na ovu strelicu i u okviru koji sledi izabrati stavku – 2006. Na taj način sam naložio Excel-u da mi prikaže samo one podatke koji se odnose na ovu godinu. Kao što vidite, sadržaj tabele se automatski promenio, pa mi neće biti teško da nastavim sa analizom. Pošto me u ovom trenutku zanimaju samo podaci koji se odnose na određenu delatnost – ketering, ja ću kliknuti na ovu strelicu i iz liste izabrati odgovarajuću opciju. U tom trenutku će na ekranu biti prikazane samo one stavke koje prikazuju kako je poslovao ogranak firme koji se bavi snabdevanjem.

Ukoliko želite da vidite koliko iznosi ukupan promet za čitavu godinu, primenite sledeći postupak. Kliknite mišem u neku od slobodnih ćelija i unesite sledeću formulu =sum a zatim mišem uokvirite sva polja u kojima se nalaze pojedinačne vrednosti. Ako nakon toga pritisnete Enter, na ekranu će se pojaviti ukupna suma.

Tokom ovog kursa ću vam na primeru jedne zamišljene firme – EatCake, pokazati kako možete iskoristiti sve mogućnosti najnovije verzije Excel-a.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button