Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

Zamislite situaciju u kojoj je potrebno da se isti niz matematičkih operacija izvrši nad velikim brojem različitih podataka.Upravo upotreba formula će vam omogućiti da brzo i lako dođete do željenih rezultata. Do sada nismo obraćali mnogo pažnje na ovaj deo radne površine koji se inače naziva Formula Bar, ali verujte mi da će se to u lekcijama koje slede drastično promeniti.

Za početak želim da vam skrenem pažnju na to da svaka formula mora da počne sa znakom jednakosti. Drugim rečima, ako u neko polje unesete sledeći izraz: 3+3 i pritisnete Enter, Excel će to protumačiti kao običan tekst. Ukoliko želite da se ovaj izraz shvati kao formula neophodno je da ga unesete na sledeći način: =3+3. Čim unesete znak jednakosti i polje za formulu će postati aktivno što znači da možete koristiti i ikone koje se nalaze sa njegove leve strane. U pitanju su funkcije Cancel i Enter pri čemu je ova prva predstavljena u formi crvenog znaka X a duga ima oblik znaka kojim se potvrđuje uneta vrednost. Ako sada kliknem na ovo dugme, u izabranom polju će se umesto formule pojaviti samo jedan broj. To je rezultat ove matematičke operacije i potpuno se razlikuje od onoga što možete videti u prvoj ćeliji. Naime, Excel će sadržaj ovog polja tretirati kao običan tekst dok je za izračunavanje zbira neophodno da se na početku pojavi znak jednakosti. Upravo ovaj detalj predstavlja razliku između formule i nekog drugog sadržaja.

Pošto ste naučili kako se vrši sabiranje, vreme je da vam pokažem kako se mogu izvršavati i ostale osnovne matematičke operacije. Dakle, ukoliko želite da izračunate razliku između dva broja, upotrebite znak minus (-). U praksi to znači da posle znaka jednakosti treba uneti prvu vrednost npr. 5 da bi nakon toga usledio znak minus i druga vrednost, npr. 2. Ako nakon toga pritisnete Enter, u izabranoj ćeliji će se pojaviti rezultat, tj. broj 3. 

Sledeća matematička operacija koju ću vam pokazati je množenje. Da bi vam bilo što jasnije, odmah ću preći na konkretan primer i u ovo polje prvo uneti znak jednakosti a zatim i ostatak izraza 2*3 i pritisnuti Enter. Kao što vidite, na ekranu će se odmah pojaviti rezultat a to je broj 6. Obratite pažnju da se za množenje u Excel-u koristi zvezdica (*) a ne znak x kao u nekim drugim situacijama.

Na kraju mi preostaje još samo da vam pokažem kako se vrši deljenje. Zato ću kursor postaviti u ovu ćeliju i odmah uneti znak jednakosti da bi Excel znao da je u putanju nova formula. Nakon toga mogu da unesem prvu vrednost npr. 8, i da kao znak za deljenje upotrebim kosu crticu. Na kraju još treba da unesem drugu vrednost i pritisnem Enter. Na ekranu će se odmah pojaviti odgovarajući rezultat što znači da je formula pravilno unesena.

Naravno, sve ove matematičke operacije se mogu i kombinovati. Pri tome jedino morate voditi računa o redosledu, da bi na kraju dobili željeni rezultat. Upravo o tome ćete više čuti u lekciji koja sledi.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button