Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

Kada pokrenete Excel 2007 i iz Office menija izaberete opciju New, na ekranu će se pojaviti okvir sa velikom brojem različitih šablona. Njihovom upotrebom u velikoj meri možete smanjiti vreme koje bi vam inače bilo potrebno za izradu nekog specifičnog dokumenta. U ovoj lekciji ću vam pokazati samo nekoliko primera jer bi detaljna analiza svih raspoloživih šablona zahtevala previše vremena.

Iako na prvi pogled ne izgleda kao pravi šablon i potpuno prazan dokument spada u ovu kategoriju. Upravo zato će vam program automatski ponuditi da krenete od prazne tabele. Ukoliko vam to odgovara, izaberite opciju Blank Workbook i formirajte novi dokument.

Ja se ovom prilikom neću zadržavati na ovoj opciji, nego ću odmah preći na drugu stavku sa leve strane i pogledati šta sve imam na svom računaru. Po izboru opcije Installed Templates u središnjem delu okvira će se pojaviti nekoliko šablona koji predstavljaju odličnu osnovu za kreiranje različitih vrsta dokumenata. To znači da ćete biti u prilici da bez muke kreirate neki račun ili finansijski izveštaj pa čak i tabelu koja sadrži podatke o izmerenom krvnom pritisku. Ukoliko niste u potpunosti sigurni da li neki od ovih šablona odgovara vašim potrebama, jednostavno kliknite na njega pa će se sa desne strane pojaviti uvećani prikaz njegovog sadržaja.

Ako ste zaista izbirljivi, tu je opcija koja vam omogućava da kreirate sopstvene šablone. Kliknite na opciju My Templates i na ekranu će se pojaviti dokumenti koje ste sami kreirali, pa vam neće biti teško da ih ponovo upotrebite.

Na sličan način možete upotrebiti i bilo koji od postojećih dokumenata. Za to je potrebno da kliknete na opciju New from existing i izaberete neku od raspoloživih tabela.

Ipak, najveći broj šablona se i dalje može pronaći na Internetu. Naravno, da bi mogli da ih iskoristite, neophodno je da raspolažete dovoljno brzom konekcijom. Ja ću pokušati da vam kroz nekoliko primera pokažem šta vam sve stoji na raspolaganju. U tom cilju ću kliknuti na neke od opcija koje se nalaze na levoj strani okvira da bi se u sredini pojavili različiti tipovi dokumenata. Jedan od zanimljivih primera predstavlja šablon za izradu kalendara. Kao što vidite, i ovde postoji nekoliko varijanti – od klasičnih kalendara koji sve datume objedinjuju na jednim listu do šablona koji možete upotrebiti za pojedine mesece. Na raspolaganju su vam i specijalni kalendari poput onog koji prati raspored akademskih studija ili onog koji obuhvata više godina. Ukoliko sami vodite svoje poslove, dobro će vam poslužiti šabloni za izradu finansijskih izveštaja, različitih tipova formulara ili tabele sa inventarom. Možda će neki od vas više vremena posvetiti slobodnim aktivnostima. U tom slučaju vam za njihovo planiranje neće biti teško da napravite odgovarajuću tabelu.

Da bih vam pokazao kako se neki od ovih šablona može preuzeti i koristiti za formiranje novog dokumenta ja ću kliknuti na dugme Download i preći na sledeći korak. Da bi mogli da preuzmete izabrani šablon, neophodno je da raspolažete originalnom verzijom programa. Pošto ja koristim legalnu verziju, biće dovoljno da kliknem na dugme Continue da bi se na ekranu odmah pojavio izabrani šablon. Kao što vidite, ova tabela već sadrži sve potrebne ilustracije pa čak i neke podatke koji bi trebalo da vam olakšaju izradu konačne verzije dokumenta.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button