Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se koristi funkcija Find & Select. Ona se nalazi u Editing odeljku na samom desnom kraju Home trake sa alatkama i omogućava vam da pronađete i selektujete bilo koji podatak – tekst, formulu ili neki drugi sadržaj.

Ukoliko kliknete na ovo dugme, na ekranu će se pojaviti meni sa više opcija. Za početak ću vam pokazati kako se koristi funkcija Find, jer će vam ona sigurno biti najpotrebnija. Čim kliknete na ovu opciju, na ekranu će se pojaviti novi okvir u kome postoji samo jedno polje. Ono služi za unos traženog podatka. To može biti broj, reč pa čak i deo teksta jer će Excel pretražiti čitav dokument i pronaći sve što sadrži traženi podatak.

Ja ću iskoristiti ovu priliku da pronađem sve proizvode koji potiču iz Holandije. Za to je dovoljno da u ovo polje unesem reč Dutch i kliknem na dugme Find Next. Excel će odmah pretražiti čitavu tabelu i uokviriti polje koje sadrži traženi pojam. Da bih proverio da li na tabeli postoji još neki sličan sadržaj, kliknuću na dugme Find Next i odmah preći na sledeće polje. Ukoliko ponovo kliknem na ovo dugme, Excel će nastaviti sa pretraživanjem dokumenta. Pošto su u ovom slučaju traženi pojam pojavljuje samo dva puta, kao rezultat pretrage će se naizmenično prikazivati ova dva polja. Isti rezultat sam mogao da postignem i na jednostavniji način. Dovoljno je da u polje za pretragu unesem prva dva slova – Du, jer se ona pojavljuju samo u reči Dutch.

Ukoliko želite da jednim potezom pronađete sva polja koja sadrže traženi pojam, kliknite na dugme Find All. U tom trenutku će se na dnu okvira pojaviti lista na kojoj lako možete videti gde se nalazi traženi podatak i koliko puta se on pojavljuje. Za prelazak na neko od ovih polja, jednostavno kliknite na odgovarajući link a Excel će automatski označiti traženi podatak. Ukoliko vam je potrebna njegova tačna lokacija, lako ćete je pronaći jer se i ovaj podatak nalazi na listi.

Za preciznije pronalaženje podataka možete koristiti i dodatne opcije. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću kliknuti na dugme Options. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti nekoliko novih funkcija koje vam omogućavaju da preciznije definišete podatak za kojim tragate. To se pre svega odnosi na njegov format tj. da li je u pitanju običan tekst, numerička vrednost, datum, vreme ili nešto drugo. Da bih vam pokazao o čemu se radi, ja ću kliknuti na opciju Format i otvoriti novi okvir. Sada se sa leve strane mogu videti različiti tipovi podataka, pa vam neće biti teško da izaberete odgovarajući oblik. Za pronalaženje običnog teksta, treba izabrati opciju General i kliknuti na dugme OK. Ja ću zatvoriti ovaj okvir i vratiti se na ostale opcije za pretraživanje.

Ukoliko ne želite da pretraga bude ograničena samo na trenutno aktivnu tabelu, izaberite opciju Workbook i dozvolite Excel-u da pretraži čitav dokument. Na sličan način možete definisati da se pretraživanje vrši po redovima ili kolonama – dovoljno je da iz ovog menija izaberete odgovarajuću opciju. Ukoliko želite da se pri tome proverava i sadržaj formula, izaberite istoimenu opciju. Sa druge strane, ukoliko vas zanimaju samo rezultati, aktivirajte opcije Values ili Comments. Na kraju, na raspolaganju su vam i sledeće dve opcije: Match Case i Match entire cell contents. Prva vam omogućava da pri traženju razdvojite mala i velika slova a druga će pretragu ograničiti na sadržaj čitave ćelije.

U sledećoj lekciji ću vam pokazati kako možete da zamenite određene podatke.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button