Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

U Excel-u možete koristiti i podatke koji potiču iz drugih programa. Naravno, pre toga ih morate prevesti u odgovarajući oblik. Za to se u Excel-u 2007 koristi funkcija Import. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se to radi.

Za početak otvorite novi dokument i kliknite na opciju Data. Pošto ću u ovom primeru koristiti podatke koji potiču iz Access-a, mogu odmah da kliknem na opciju From Access i otvorim novi okvir. Sada treba još samo da pronađem odgovarajući fajl, da ga selektujem i kliknem na dugme OK. U sledećem koraku mogu da izaberem deo baze koji sadrži odgovarajuće informacije i klikom na dugme OK nastavim dalje. U ovom okviru je potrebno da se izborom odgovarajuće opcije odredi format u kome će biti prikazani uneti podaci. Na raspolaganju su vam tri mogućnosti a ja ću se odlučiti za prvu opciju, jer želim da se za prikaz koristi obična tabela. Na kraju, treba još samo odrediti lokaciju za unos novih podataka. Program će vam automatski ponuditi adresu selektovane ćelije ali se izborom ovog dugmeta možete vratiti na tabelu i izabrati neku drugu lokaciju. Ukoliko vam više odgovara da svi podaci budu smešteni u neki novi dokument, aktivirajte opciju New worksheet.

Pre nego što nastavim dalje, ja ću u ovo polje uneti adresu prve ćelije i izborom dugmeta OK dovršiti operaciju. Na ekranu će se tada pojaviti kompletan sadržaj izabrane baze a pošto je on automatski konvertovan u standardnu Excel tabelu, možete slobodno koristiti bilo koju od raspoloživih funkcija.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button