Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

U prethodnom poglavlju ste videli kako se koriste formule a sada je vreme da savladate i upotrebu funkcija. U pitanju su unapred pripremljene formule koje vam mogu znatno olakšati rad. Najveći izbor ovih funkcija možete pronaći u Functions odeljku koji pripada Formulas segmentu trake sa alatkama.

Za početak ću kliknuti na stavku AutoSum i otvoriti novi meni. Ukoliko želite da izračunate ukupan zbir svih vrednosti koje se nalaze u određenom nizu ćelija, izaberite opciju Sum. Pri tome nije važno da li se one nalaze u nekoj od kolona ili redova. Na sličan način možete iskoristiti i funkciju Average,  jedino što ćete kao rezultat umesto zbira dobiti prosečnu vrednost. Funkcija Count Numbers će vam pomoći da prebrojite sadržaj izabranih ćelija, dok se za pronalaženje najveće i najmanje vrednosti mogu upotrebiti funkcije Max i Min. Neke od ovih funkcija ću vam detaljnije objasniti u lekcijama koje slede.

Sledeća kategorija nosi naslov Recently Used, što znači da se tu nalaze one funkcije koje ste nedavno koristili. Ukoliko se bavite finansijskim analizama, sigurno ćete često koristiti i funkcije koje se nalaze u Financial kategoriji.

Ja se neću zadržavati na ovoj opciji, nego ću odmah preći na sledeću kategoriju tj. logičke funkcije. Tipičan primer predstavljaju funkcije IF i Then a one su nezamenjive u situacijama kada je potrebno uporediti određene vrednosti.

U okviru Text kategorije se nalaze najčešće korišćene funkcije za rad sa tekstom. Pošto one zaslužuju detaljnije objašnjenje, ostavićemo ih za neku od narednih lekcija.

Kategorija pod nazivom Date & Time sadrži funkcije koje će vam omogućiti da automatizujete unos podataka koji se odnose na tekući datum i vreme dok se upotrebom funkcija iz Lookup & Reference kategorije može uraditi detaljna analiza unesenih podataka i provera dobijenih rezultata.

Poslednje dve kategorije: Math & Trigonometry i More Function su namenjene inženjerima i statističarima. Ako i vi spadate u ovu grupu korisnika, obratite pažnju na lekcije koje slede.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button