Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju obradićemo neke osnovne tehnike rada sa tekstom. Sve primere koje budemo pokazali u ovom poglavlju možete pronaći na disku u direktorijumu 05_Text, unutar Lessons direktorijuma. U Dreamweaver-u MX tekst možete ubacivati na nekoliko načina. Možete direktno unositi tekst u okvir dokumenta, ili možete kopirati tekst iz nekog drugog programa, i ubaciti ga u Dreamweaver. Iako Dreamweaver tom prilikom ne prenosi i stil formatiranog teksta, on prenosi prekide pasusa.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button