Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju naučićemo nešto više o formama. Forme omogućavaju korisniku da pošalje podatke Web serveru, i sa druge strane, taj server ih obradi pomoću aplikacije kao što je baza podataka. Web forme se sastoje iz dva dela. Prvi predstavlja onaj deo koji korisnik može videti u nekom Web brauzeru. Primer toga možete videti u ovom radnom dokumentu Dreamweaver-a. Drugi deo predstavlja serverski deo, odnosno kod koji šalje podatke koje je korisnik uputio Web serveru. Najčešći oblik ovih serverskih delova, koji se još nazivaju i skripte, predstavlja se u obliku CGI skripti. CGI predstavlja Common Gateway Interface. CGI predstavlja način odnosno protokol putem koga forma može komunicirati sa Web serverom. Kada čujete da neko govori o CGI skriptama, obično se misli na parče koda koje je napisano u nekom programskom jeziku kao što je Perl. Serverske skripte su obično konfigurisane od strane vašeg internet provajdera, ili vašeg mrežnog administratora. Da biste naučili nešto više o CGI skriptama, posetite ovaj Web sajt.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button