Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

Macromedia Flash MX kreira vektorski generisane grafičke objekte koji su idealni za prezentovanje na Internetu jer je veličina tih datoteka veoma mala. Postoji dva formata Flash datoteka na koje možete naići. Prvi od njih ima ekstenziju FLA, i on predstavljaju projektnu datoteku koju kreira program Macromedia Flash MX. Drugi format ima ekstenziju SWF i on predstavlja kompresovanu verziju projektne datoteke, koja je optimizovana za brži pregled na Internetu. Ove datoteke se preko Interneta mogu pregledati uz pomoć Flash Plug-ina, ili iz Dreamweaver-a, ali se ne mogu editovati u Flash-u MX.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button