Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

Koristeći okvire, možete kreirati veliki broj redova i kolona u vašem dokumentu, jer svaka ćelija predstavlja zaseban HTML dokument. Web dizajneri najviše koriste okvire kako bi razdvoji navigacione panel od ostatka sadržaja. Okviri su se u mnogom većem broju koristili do pre nekoliko godina, ali iskustvo govori da se korisnici u takvom okruženju slabije snalaze, posebno prilikom navigacije kroz različite dokumente. Ako se ne koriste pravilno, mogu izazvati dezorijentaciju i konfuziju posetilaca Web sajta. U ovom primeru koristimo okvire kako bismo odvojili gornji navigacioni panel od ostatka stranice. Ako kliknemo na ovaj link, videćemo da je klizač dostupan samo za sadržaj dokumenta, dok to nije slučaj za gornji navigacioni panel. To znači da je navigacioni panel uvek dostupan korisniku. Klikom na dugme Back vraćamo se na početnu, indeksnu stranicu, ali kao što možemo videti, navigacioni panel i dalje ostaje na svoj mestu vidljiv.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button