Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

Da biste kreirali listu, kliknite na dugmad Unordered ili Orderd List, a zatim počnite sa kucanjem. Da biste kreirali novi član liste, jednostavno pritisnite taster Enter. Kada završite sa unosom članova liste, pritisnite taster Enter dva puta. Da biste kreirali listu iz već kreiranog teksta, prvo selektujte željeni tekst, a zatim kliknite na bilo koje od ova dva dugmeta. Takođe možete kreirati i uvučene članove liste, tako što ćete prvo selektovati tekst, a zatim kliknuti na dugme Indent. Ovim smo dobili nove simbole koji označavaju članove liste. Ako kliknemo na dugme Ordered dobili smo nove simbole, u obliku brojeva. Nove članove liste možete dodavati jednostavnim pritiskom na taster Enter, za čim sledi unos željenog teksta. Ponovo možete kliknuti na dugme Indent da biste nove članove napravili podčlanovima postojeće liste. Listu možete dodatno prilagoditi tako što ćete kliknuti bilo gde unutar liste, a zatim kliknite na dugme List Items. Iz list Type menija možete videti nekoliko opcija. Promeniću Bulleted List u numbered List. Ovo nam omogućava da promenimo stil liste u Roman Small. Ako ste izabrali tip Bulleted List, onda su vam dostupni stilovi Bullet i Square. Koristeći polje Start Count, možete zadati početnu vrednost prvog člana liste. Kliknimo na dugme OK da bi primenili izmene. Pored ovoga, možete izvršiti i pojedinačne izmene na članovima liste. Prvo kliknite bilo gde u članu list, zatim iz List menija, izaberite opciju Properties. Reset Count opcija je jedino dostupna ako smo u tipu liste stavili vrednost Numbered List.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button