Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji naučićete kako možete kreirati korisnički dizajn stranice koristeći tehniku pod nazivom Layout View. Pošto čitava ova tehnika vam u početku može biti nejasna, predložio bih vam da pre nego krenete sa ovim poglavlje, prvo obnovite vaše znanje o tabelama. Da biste krenuli sa radom u Layout režimu, prvo kliknimo na tab Layout. Kao podrazumevano stanje, trenutno je odabrano Standard View režim rada. Ovaj režim rada prikazuje sve HTML tabele koje smo postavili na naš radni dokument. Klikom na dugme Layout View prikazuje nam se novi vizuelni okvir sa osenčenom linijom u samom vrhu. Kao što na prvo pogled možemo videti, ovaj režim rada se ne razlikuje previše od standardnog. U slučaju da želimo našu sliku da pomerimo na drugu lokaciju u dokumentu, jednostavno kliknimo na nju, zatim je odvucimo na željenu lokaciju. Na ovaj režim rada možete preći i putem View meniju. Unutar ovog menija otvorite podmeni Table View, zatim iz njega odaberite jedan od dva ponuđena režima rada. Vratimo RU Playing logo nazad na svoju prvobitnu lokaciju. Da biste kreirali ćeliju, kliknite na dugme Draw Layout Cell, zatim kliknite na mesto gde želite da započnete sa kreiranjem ćelije, i na kraju miš odvucite na željeno mesto dok ne dobijete odgovarajuću veličinu ćelije. Da bismo razlikovali ćelije, imajte na umu da one imaju plavi okvir, dok tabele imaju zeleni okvir. Da bismo ubacili sliku u dokument, kliknućemo na komponentu Image, zatim izabrati željenu sliku, i na kraju, kliknuti na dugme OK. Primetite da, ako pomeramo kursor miša preko ivica ćelije, okvir menja boju u crveno. Ovo vam pomaže kako biste znali preko koje ćelije se vaš kursor nalazi. Ako želite da selektujete ćeliju, kliknimo na njen okvir, zatim držeći pritisnut taster miša za ručku okvira, pomerimo ga u levu stranu, kako bismo smanjili veličinu ćelije. Primetićete da se sve naše ćelije nalaze unutar ćelijskog sadržaoca, koji ima naziv Layout Table. Ova tabela se automatski kreira kada u dokument ubacujemo neki sadržaj. Ako pređemo u novi dokument, zatim pređemo i na režim Layout View, i na dokument iscrtamo ćeliju, vidimo da je Dreamweaver automatski dodao novu tabelu ispod ćelije. Međutim, ako izbrišemo ćelije, briše se automatski i tabela. Nju možemo i ručNo uneti klikom na dugme Draw Layout Table, a zatim jednostavno je prevući preko željenog prostora koji želimo da ona zauzme. Dodajmo novu ćeliju. Ručno kreiranje tabela i ćelija na ovaj način daje vam mnogo više kontrole. Pogledajmo još neke osobine ovog režima. Ako iscrtamo dodatnu ćeliju, primetićemo da se nova grupa belih linija prikazuje u tabeli. Oni predstavljaju meru veličine vaših ćelija, i uz pomoć njih možete menjati i postavljati vertikalnu i horizontalnu dužinu svih ćelija. Ovaj horizontalni lenjir možemo koristiti za poravnanje ćelije u koju ćemo smestiti opis slike. Ako u ovu ćeliju želite da unesete neki tekst, jednostavno kliknite na nju a zatim počnite da kucate.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button