Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

Pošto smo u prethodnom poglavlju obradili postupak definisanja Web sajta, sada možemo krenuti sa izradom našeg prvog Web dokumenta. Kad god otvorite Dreamweaver, uvek dobijate prazan dokument. Ako to nije slučaj i sa vašom verzijom Dreamweaver-a, uvek možete izabrati opciju New iz File menija. Ovom opcijom dobijamo okvir za dijalog u kome biramo vrstu dokumenta sa kojim želimo da radimo. Takođe, Dreamweaver u ovom okviru nudi i nekoliko predefinisanih obrazaca koji vam mogu služiti kao početna osnova. Klikom na neku od ovih datoteka, prikazaće vam njenu osnovu u okviru sa desne strane. Ovu datoteku možete koristiti kao predložak ili kao dokument. Da biste otvorili neki postojeći dokument, izaberite opciju Open iz File menija. Pre nego što krenete sa ikakvom modifikacijom dokumenta, uvek se predlaže da ga prvo snimite na vaš lokalni računar. U slučaju da to ne uradite, i na primer, ubacite neku sliku u vaš dokument, dobićete okvir sličan ovome. Ovaj okvir dobijate pošto Dreamweaver, a zajedno sa njim i ostali programi za Web izdavaštvo, ne ubacuju sliku direktno u vaš dokument, već vrše povezivanje putem putanje u kojoj se određeni objekat nalazi. Iz tog razloga, Dreamweaver vas upućuje da će koristiti punu putanju do objekta, u našem slučaju slike. Ako kliknemo na dugme OK, a zatim pogledamo kod koji se nalazi iza ovog objekta, vidimo da je u njemu postavljena puna putanja do objekta na vašem lokalnom disku. Sad kreirajmo novi dokument i snimimo ga sa nazivom INDEX. Da bismo to uradili, otvorimo File meni i odaberimo komandu Save. Pređimo u željeni direktorijum, i unesimo novi naziv dokumenta, nakon čega još samo trebamo kliknuti na dugme OK.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button