Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

Navigacioni panel služi da pomogne vašim posetiocima da se lakše prebacuju sa jedne stranice na drugu. Ovo se može primeniti na sve stranice na Web sajtu, ili na okvir stranice. U Internet Explorer-u trenutno imamo prikaz jednog takvog navigacionog panela. Ako postavimo miš iznad nekog dugmeta, vidimo da on menja boju. Ako kliknemo na to dugme, automatski se prebacujemo na tu stranicu. Dreamweaver MX ima ugrađenu funkciju za kreiranje navigacionih panela, koja se može naći na Common tabu Insert menija, ili unutar Insert menija u sekciji, Interactive Images. U novom okviru za dijalog, prvo što trebamo uraditi jeste da novom elementu zadamo jedinstven naziv. Prvi ćemo nazvati Action_Figures. Sledeće  što trebamo uraditi jeste da kažemo Dreamweaver-u gde se slika za svaki od ovih dugmeta nalazi. Za Up stanje dugmeta, selektovaćemo određenu sliku, i isto ćemo uraditi i za stanja Over, Down, kao i Over While Down. Važno je znati da nije neophodno imati sve četiri slike za sva ova stanja da bi navigacioni panel radio kako treba. Sledeće što trebamo uneti jeste alternativni naziv dugmeta. Unećemo tekst Action Figures. U sledećem polju, kliknimo na dugme Browse, da bi selektovali dokument Action_Figures.HTM, i na kraju kliknimo na dugme OK. Pošto smo kreirali prvo dugme, kliknimo na dugme sa znakom plus, da bi kreirali novu stavku navigacionog panela. Sledeći element ćemo nazvati Rockets. Odmah ćemo dodati slike za određena stanja dugmeta. Ponovo unesimo alternativni tekst, i pronađimo datoteku na koju se povezuje ovo dugme. Isto ćemo uraditi i za ostale opcije našeg navigacionog panela. Pošto smo postavili svu neophodnu dugmad na navigacioni panel, pogledaćemo koje su nam još opcije dostupne. Preload Images opcija omogućava da čitav navigacioni panel bude u potpunosti dostupan onog trenutka kada se čitava stranica učita. Ako isključite ovu opciju, korisnik će iskusiti malo zakašnjenje u prikazu dugmeta, zavisno od stanja u kojem se nalazi. Ponekad ova opcija čini da učitavanje stranice traje duže, ali je u tom slučaju mnogo bolja solucija nego da dopustimo da korisnik čeka na pojavljivanje sledeće slike koja odražava neko stanje dugmeta. Sledeća opcija postavlja koje dugme je odmah pritisnuto. Ovu opciju koristite u slučaju kada se korisnik nalazi na stranici koja je određena tim dugmetom. Zato ćemo selektovati dugme Action_Figures, a zatim potvrditi opciju Show Down Image Initially. U padajućoj listi Insert postavljate položaj navigacionog panela, koji može biti horizontalni ili vertikalni. Pošto smo postavili sve opcije, možemo videti da je navigacioni panel uspešno dodat. Primetićete i da je dugme Action Figures pritisnuto, čime se naglašava da se korisnik nalazi na stranici određenoj tim dugmetom. Isprobajmo ovaj panel u Internet Explorer-u. Ako postavimo miš iznad dugmeta Robots, vidimo novu sliku koja prikazuje novo stanje dugmeta. Klik na ovo dugme prebacuje nas na stranicu određenu ovim dugmetom. Na ovoj stranici dugme Robots se već nalazi u Down stanju. Ako ponovo postavimo miš iznad ovog dugmeta, vidimo da je trenutno prikazana slika koja odražava stanje Down.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button