Sadržaj kursa
Dreamweaver
Sadržaj lekcije

Dreamweaver-ov panel HTML Styles, koji se nalazi unutar Window menija nudi zgodan način za kreiranje, modifikovanje i čuvanje stilove koje ste kreirali i koje možete koristiti tokom čitavog trajanja kreiranja vašeg Web sajta. Šta su onda HTML stilovi? HTML stilovi predstavljaju fragmente koda u kojima se čuvaju tagovi fonta, pasusa i drugih stilova koji se koriste za prikaz u vašem dokumentu. Međutim, važno je znati da se oni ne ažuriraju automatski jednom kada se kreiraju. Najlakši način da se kreira novi HTML stil jeste da se uhvati formatiranje nekog već postojećeg teksta. Da bismo to pokazali na primeru, selektovaćemo ovaj pasus. Zatim ćemo kliknuti na New Style dugme koje se takođe može pronaći i u Panel Options meniju, a možemo mu pristupiti i iz kontekstnog menija. Okvir Define HTML Style sadrži sve one opcije pomoću kojih vršimo formatiranje nekog teksta. Međutim, izmenićemo opciju Apply To iz Selection u Paragraph, a iz Format padajuće liste izabraćemo vrednost Paragraph. Na kraju, novom stilu daćemo novi naziv: Copy. Kliknimo na dugme OK, i možemo videti da je novi stil dodat u listi HTML stilova. Sad možemo preći u drugi dokument i preneti stil na tekst koji nije formatiran. Da bismo to uradili, kliknimo bilo gde unutar ovog teksta, zatim kliknimo na naš kreirani stil Copy. Novi stil se automatski primenjuje na tekst, jer je opcija Auto Apply selektovana.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button