Sadržaj kursa
Dodatne opcije (Third Party Resources)
0/2
Kreiranje zvučnih efekata
0/2
Sound Forge
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako možete snimiti Audio CD. Prvi korak u tom pravcu je priprema odgovarajućeg fajla a ja sam se već odlučio za ovaj snimak u trajanju od 5 sekundi.

Jedan od uslova koji moraju biti ispunjeni je da postoje dva kanala tj. da to bude stereo snimak. Ako to nije slučaj, Sound Forge će vas prvo upozoriti a zatim automatski dodati još jedan kanal. Sledeći važan preduslov je da parametri Sampling Rate i Bit Rate budu usklađeni sa standardom tj. da njihove vrednosti budu 44.1KHz i 16bit. Takođe je neophodno da izabrani fajl ne bude kraći od 4 sekunde.

Da bi ovaj fajl u potpunosti zadovoljio potrebne uslove, treba da na samom početku ima i dve sekunde bez ikakvog signala tj. samo tišinu. Da bih to ispravio, iz Process menija ću pokrenuti komandu Insert Silence i iskoristiti ponuđenu opciju – 2 seconds standard CD pause length at start of file. To znači da je dovoljno da kliknem na dugme OK, da bi se na početku pojavile 2 sekunde tišine. Sada ovaj fajl ispunjava sve neophodne uslove i spreman je za snimanje na CD.

Prvo ću iz Tools menija pokrenuti komandu Burn Track-at-Once Audio CD da bi se na ekranu pojavio novi dijalog. Ako na svom računaru imate instaliran CD snimač, Sound Forge će njegov naziv prikazati u ovom polju. Što se tiče njegovih parametara, možete birati samo brzinu kojom želite da se izvrši snimanje. Ako niste sigurni da će kvalitet snimljenog materijala biti dovoljno dobar, umesto maksimalne brzine slobodno izaberite neki sporiji režem rada. Na dnu dijaloga možete videti da će ovaj fajl zauzeti svega 10 sekundi, što znači da će na ovom CD-u ostati preko 79 minuta slobodnog prostora.

Pošto sam već selektovao čitav fajl, mogu da aktiviram opciju Burn selection only. Druge dve opcije, Eject disk when done i Close disc when done burning za sada neću koristiti. Ako se u rezaču već nalazi prazan CD, možete kliknuti na dugme Start i početi snimanje. Čitav postupak će trajati relativno kratko, da bi se po njegovom završetku na ekranu pojavila odgovarajuća poruka. Sada mogu da zatvorim ovaj dijalog i pređem na sledeći fajl.

Ponovo ću iskoristiti komandu Insert Silence da bih na početak dodao dve sekunde tišine i odmah preći na snimanje. Od dodatnih opcija ću aktivirati samo Burn selection only i izborom dugmeta Start pokrenuti postupak. Nakon nekoliko sekundi, na ekranu će se ponovo pojaviti poruka da je snimanje završeno bez grešaka, što znači da mogu da zatvorim sve dijaloge.

Da bih kompletirao ovaj CD, preostao mi je još samo jedan fajl. Pre nego što i njega snimim na CD, aktiviraću opciju Close disc when done burning. Na taj način se finalizuje CD i onemogućava dodavanje novih sadržaja ali je istovremeno to jedan od uslova koji mora biti zadovoljen da bi se disk mogao reprodukovati na standardnim CD Player-ima.

Ako želite da vaš rezač po završenom snimanju automatski izbaci disk, aktivirajte opciju Eject disc when done. Na kraju kliknite na dugme Start i dovršite čitav postupak. Ovoga puta će čitava procedura potrajati malo duže, jer Sound Forge mora da zatvori disk mada je i za to dovoljno svega par minuta.

Sada ću zatvoriti sve fajlove da bih vam pokazao obrnuti postupak, tj. kako se snimljene numere mogu skinuti sa CD-a. Tome služi komanda Extract Audio from CD koja se nalazi u File meniju. Kao što vidite, na disku se nalaze ukupno tri numere (Track-a). Istovremeno možete videti i njihovu dužinu kao i tačne podatke o tome kada svaka od njih počinje i kada se završava. Ja ću izabrati sve tri numere i kliknuti na dugme OK.

Nekoliko sekundi kasnije ekstrakcija će biti završena i na ekranu ćete moći da vidite tri nova okvira. Ako želite da jednim potezom skinete sve numere koje se nalaze na CD-u izaberite opciju Read entire disc. Na ovaj način ćete Sound Forge-u dati nalog da napravi po jedan fajl za svaki Audio Track.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button