Sadržaj kursa
Dodatne opcije (Third Party Resources)
0/2
Kreiranje zvučnih efekata
0/2
Sound Forge
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju ćemo se baviti komandama iz Process menija. Prva na listi je Auto Trim/Crop.

Na početku ću vam pustiti fajl koji sam pripremio. Pošto u njemu ima nekoliko veoma tihih segmenata – praktično bez ikakvog signala, pokazaću vam kako ih možete ukloniti.

Upravo tome služi komanda Auto Trim/Crop. Ako kliknem na ovu opciju, na ekranu će se pojaviti novi dijalog. Sada je potrebno da se iz Function liste izabere opcija Remove silence between phrases (create regions). Parametar Attack threshold služi za određivanje jačine signala koji predstavlja početak regiona, dok će Release threshold biti granica do koje ga treba obeležiti. Drugim rečima, ako jačina signala padne ispod ove vrednosti, automatski će biti označen kraj regiona. Parametri Fade in i Fade out pomažu da se ove granice još preciznije odrede, a da bi sve ostalo u normalnim granicama ja ću zadržati ponuđene vrednosti. Poslednji parametar koji treba podesiti je Minimum inter-phrase silence tj. najmanji vremenski interval koji treba zadržati kao pauzu između rečenica. Pola sekunde je sasvim korektna vrednost, pa ću je zato zadržati i kliknuti na dugme OK.

Ako sada pokrenem reprodukciju, videćete da su pauze između rečenica sada mnogo kraće. Druga pozitivna stvar koja se dogodila je da su sve rečenice jasno razgraničene. To znači da mi sada neće biti nikakav problem da dvoklikom selektujem ovaj deo, i da ga uklonim.

Da bih sve vratio u prvobitni oblik, pokrenuću komandu Undo i ponovo preslušati ovaj fajl.  Pretpostavimo da mi je potreban samo ovaj deo, pa ću ga zato obeležiti i pokrenuti komandu Auto Trim/Crop. Sada mogu da iz ove liste izaberem opciju Remove edges outside of this selection i da eventualno promenim osnovne parametre. Pošto mi se čini da će i ovako sve biti u redu, zatvoriću dijalog izborom dugmeta OK. Kao što vidite, ostatak snimka je nestao.

Ovo su bile samo neke od situacija u kojima možete koristiti funkciju Auto Trim/Crop a vama prepuštam da otkrijete i ostale.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button