Sadržaj kursa
Dodatne opcije (Third Party Resources)
0/2
Kreiranje zvučnih efekata
0/2
Sound Forge
Sadržaj lekcije

U lekcijama koje slede ću vam pokazati čemu služe opcije iz Edit menija. Pretpostavite da želim da uklonim prazninu koja se nalazi na početku ovog fajla. Da bih to uradio, dovoljno je obeležim željeni deo i da pritisnem taster Delete. Ako se naknadno predomislim i poželim da sve vratim na prvobitno stanje, treba samo da iz Edit menija pokrenem komandu Undo Delete.

Osim što vam omogućava da jednim potezom poništite poslednju izvršenu operaciju, Sound Forge može i da je ponovi. Za to je dovoljno da se iz Edit menija izabere komanda Redo Delete. Kao što vidite, početni deo fajla je ponovo uklonjen.

Sada ću vam pokazati u čemu je razlika između funkcije Cut i Delete. Ako prvo selektujem određeni deo i aktiviram komandu Delete, izabrani deo snimka će biti izbrisan. Jedino što mogu da uradim da bih ga vratio na svoje mesto je da pokrenem komandu Undo. Komanda Cut ima malo drugačiji efekat. Naime, ako ponovo selektujem određeni deo i pokrenem komandu Cut, on će nestati sa ekrana ali neće biti u potpunosti izgubljen jer će ga Sound Forge zadržati na Clipboard-u tj. rezervisanom delu memorije. Da bih vam to i dokazao, iz Edit menija ću prvo izabrati stavku Paste Special a zatim kliknuti na opciju Paste to New. Ovo će za posledicu imati kreiranje novog fajla u koji će automatski biti smešten prethodno izabrani deo snimka. Ako se sada vratim u fajl iz koga sam uzeo podatke i pokrenem komandu Undo Cut, on će ponovo biti kompletan.

Sada ću izabrati drugi deo ovog snimka da bih vam pokazao još neke mogućnosti komande Paste Special. Prva od njih je Crossfade, a ako kliknem na ovu opciju na ekranu će se pojaviti novi dijalog. U njemu možete videti da je kao Source (izvor zvuka) automatski izabran Clipboard i da je njegova početna jačina 0 a završna 100%. Sa druge strane, parametri za Destination tj. lokaciju u koji treba umetnuti podatke počinju sa 100 a završavaju sa 0%. Ako želite da čujete kako će to izgledati, kliknite na dugme Preview.

Ako želite da promenite ova podešavanja, jednostavno pomerite neki od ovih klizača. Da bi vam olakšali posao, autori Sound Forge-a su pripremili nekoliko unapred postavljenih podešavanja (Preset) koja možete iskoristiti ako otvorite istoimenu listu. Tu se nalaze četiri različita prelazna efekta: Fade out destination only, Fast in, Normal crossfade i Reverse crossfade. Ja ću se odlučiti za ovaj poslednji i zatvoriti dijalog.

Sledeća opcija iz Paste Special menija je Mix. Ako kliknem na nju, biće prikazan novi dijalog u kome su već izabrani parametri Source i Destination a sve što treba da uradim je da izaberem njihov međusobni odnos. Za početak ću se zadovoljiti ponuđenim vrednostima i kliknuti na dugme Preview.

Ako vam se čini da ćete tako postići bolji efekat, možete aktivirati opciju Invert data za bilo koju od ulaznih vrednosti. Promenom vrednosti Tune za određenu veličinu možete “smaknuti” dva snimka. Maksimalna vrednosti ovog parametra može biti 500ms i to u oba pravca. Takođe možete iskoristiti opciju Pre/Post-fade destination edges i time još više omekšati prelaze. Kao i u prethodnom slučaju i ovde imate na raspolaganju nekoliko standardnih podešavanja ali se ovom trenutku neću zadržavati na njima, nego ću izborom dugmeta Cancel zatvoriti ovaj dijalog.

Treća opcija iz Paste Special menija nosi naziv Overwrite. Njenim izborom se sadržaj Clipboard-a prenosi preko izabranog dela. Da biste čuli kako to izgleda, aktiviraću reprodukciju. Obzirom da je izabrani deo bio duži od umetnutog snimka na samom kraju ste mogli da čujete kako zvuči originalni fajl.

Sada ću poništiti ovu komandu da bih ponovo otvorio Paste Special meni i pokrenuo funkciju Replicate. Evo kakav je njen efekat. Konkretno, ako je izabrani segment duži od snimka koji želite da ubacite, Sound Forge će ga stalno ponavljati sve dok ne stigne do kraja označenog dela. Da bi bolje shvatili kako funkcioniše opcija Copy partials pretpostavite da treba umetnuti segment čija je dužina 3 sec. u označeni deo koji traje 10 sec. Na taj način bi trebalo da dobijemo tri kopije i to u trećoj, šestoj i devetoj sekundi a na kraju još jednom prvu sekundu da bi se ispunio zadati segment. Sa druge strane, izborom opcije Whole copies, program će umetnuti samo tri cele kopije a poslednju sekundu ostaviti neizmenjenu.

Priču o Edit meniju ćemo nastaviti u sledećoj lekciji.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button