Sadržaj kursa
Rad sa kontaktima
0/1
Gmail
Sadržaj lekcije

U Gmail-u postoje dve vrste foldera– sistemski i korisnički. U prvu kategoriju spadaju one koje je automatski kreirao sam Gmail i u njima se nalaze sve vaše poruke. Drugim rečima, Inbox predstavlja vaše prijemno sanduče dok se u Send Mail-u nalaze poruke koje ste sami poslali. Drafts je rezervisan za poruke koje su još uvek u pripremi, a slično važi i za ostale foldere.
Sa druge strane, Gmail vam omogućava da kreirate sopstvene oznake i da ih dodelite odgovarajućim porukama. Kao što vidite, ja sam ovaj sistem već primenila i dodatno označila neke od poruka koje se nalaze u mom Inbox-u. Pored toga, izborom neke od ovih stavki mogu da prikažem sve poruke koje sadrže istu oznaku. Najlepše od svega je to, što ista poruka može da ima nekoliko oznaka. U ovom slučaju sam primenila dve oznake – za praćenje (Follow up) i prioritetno (Priority).

Ukoliko želite da prikažete sve poruke koje nose istu oznaku, jednostavno kliknite na odgovarajuću stavku. U ovom poglavlju ću vam pokazati kako možete da kreirate i primenjujete ovakve oznake.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button