Sadržaj kursa
Rad sa kontaktima
0/1
Gmail
Sadržaj lekcije

Gmail vam omogućava da uz poruku pošaljete bilo kakav fajl. Jedini izuzetak predstavljaju programi tj. fajlovi sa ekstenzijom exe a ovo ograničenje je uvedeno iz bezbednosnih razloga. Pri tome jedino treba voditi računa da ukupna veličina poruke ne pređe 25 Mb.

Pre nego što primenite ovu mogućnost, preporučujem vam da uključite funkciju pod nazivom Advanced File Attachment, jer ćete na taj način još bolje iskoristiti sve prednosti Gmail-a. To možete uraditi ako kliknete na opciju Settings i u dnu okvira potražite funkcije koje se odnose na priloge (Attachments). Kod mene je funkcija Advanced attachment već uključena, pa ne moram da menjam postojeće parametre.

Ukoliko želite da uz poruku pošaljete neki prilog, kliknite na opciju Attach a file i izaberite odgovarajući sadržaj. Pri tome možete istovremeno selektovati više datoteka, ali je pri tome neophodno da koristite taster Control. Čim kliknete na dugme Open, Gmail će početi sa prenosom podataka. Ovaj postupak možete pratiti na ekranu da bi se na kraju pojavio i podatak o količini prenetih podataka. Ukoliko se predomislite, uvek možete kliknuti na odgovarajuće polje i na taj način otkazati ili ponovo dodati neki prilog. Ja ću iskoristiti priliku da poruku sa prilozima pošaljem jednom svom prijatelju, pa ću uneti i ostale neophodne podatke i kliknuti na dugme Send. Ako nakon toga pređem u folder koji služi za smeštaj poslatih poruka (Sent Mail),  biću u mogućnosti da proverim da li sam sve uradila kako treba. Kao što vidite, kao dodatak uz poruku je poslata jedna fotografija i tabela koja potiče iz Excel-a. Pošto je u pitanju standardni format, postoji mogućnost da se izborom opcije Open as Google spreadsheet aktivira odgovarajući program i prikaže sadržaj ovog priloga.

Ukoliko za pretraživanje Interneta koristite Google Chrome, bićete u mogućnosti da svoje priloge birate na još jednostavniji način. To znači da se fajlovi mogu dodavati jednostavnim prevlačenjem. Dovoljno je da ono što želite da pošaljete, mišem prevučete do ove zelene površine a Gmail će izabrani sadržaj automatski postaviti na novu poruku.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button