Sadržaj kursa
Rad sa kontaktima
0/1
Gmail
Sadržaj lekcije

Za kreiranje nove poruke služi funkcija Compose Mail. To znači da je dovoljno kliknuti na istoimenu opciju da bi se na ekranu odmah pojavio okvir koji predstavlja novu poruku. Prvo polje je predviđeno za adresu primaoca dok je za naslov rezervisano  polje pod nazivom Subject. Ako ste uneli ova dva podatka, možete da pređete na sam sadržaj a sistem će se pobrinuti da sve što ste uneli bude automatski sačuvano. To potvrđuje poruka koja se pojavila na vrhu okvira pa se ne može desiti da zbog iznenadnog kvara na računaru ili gubitka veze sa Internetom ostanete bez podataka.

Ukoliko vam se više dopada da nova poruka bude smeštena u poseban okvir, kliknite na ovo dugme. U tom trenutku će se u pozadini pojaviti ostatak radne površine što znači da vam neće promaći nijedna nova poruka. U sledećoj lekciji ću vam pokazati kako možete da birate primaoce.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button