Sadržaj kursa
Rad sa kontaktima
0/1
Gmail
Sadržaj lekcije

Filteri vam omogućavaju da automatski preusmeravate poruke koje bi inače samo nepotrebno popunjavale vaš Inbox. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se oni koriste.

Kao što vidite, ja redovno primam poruke koje potiču iz istog izvora. Pošto ne želim da se one mešaju sa ostalim sadržajima, ja ću kreirati novi filter i na taj način automatizovati njihovo prebacivanje u odgovarajući folder. Za to je potrebno da kliknem na opciju Settings i otvorim odeljak pod nazivom Filters. Nakon toga mi neće biti teško da pokrenem funkciju Create a new filter i otvorim novi okvir. Sada se od mene očekuje da unesem odgovarajući kriterijum – npr. ime pošiljaoca i pređem na sledeći korak. U ovom okviru se može definisati odgovarajuća akcija, a ja ću se odlučiti za jednostavno obeležavanje i izabrati opciju Star it. Da bi ovaj filter obuhvatio i poruke koje sam već primila, aktiviraću opciju Also apply filter to i izborom dugmeta Create Filter dovršiti ovu operaciju.

Nakon toga će se na ekanu pojaviti svi filteri koje sam do sada kreirala pa mi neće biti teško da ih izmenim (Edit) ili obrišem (Delete).

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button