Sadržaj kursa
Android za telefone
Sadržaj lekcije

Vaš Android uređaj možete veoma efikasno koristiti i za komunikaciju preko Interneta što podrazumeva povezivanje sa vašim Internet nalozima za elektronsku poštu, društvene mreže i slično. Pri tome je moguće istovremeno koristiti više različitih naloga. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se vrši povezivanje na neki od naloga, pregled postojećeg sadržaja i upravljanje svim njegovim parametrima.
Za početak će to biti tzv. Google nalog jer je on povezan sa odgovarajućom G-mail adresom. Da biste prikazali ostale informacije izaberite opciju Settings. To se najlakše može izvesti sa početnog ekrana a za  njegovo prikazivanje je dovoljno dodirnuti dugme Home. Nakon toga vam neće biti teško da dodirnete  ovu ikonicu i prikažete listu sa svim aplikacijama. Sada treba još samo da pronađete onu koje se odnosi na podešavanja i jednim dodirom prikažete dodatne opcije. U listi koja sledi pronađite naslov Accounts. Ispod njega se nalaze svi nalozi na koje ste trenutno povezani a to obično obuhvata Google, Facebook ili Skype. Za dodavanje novog naloga je potrebno dodirnuti opciju Add account. Nakon toga će se na ekranu pojaviti lista koja obuhvata neke od najčešće korišćenih naloga. Ja ću primera radi, izabrati stavku IMAP i dodati još jedan E-mail nalog. Na isti način sam mogao da dodam i svoj Facebook nalog i sinhronizujem trenutni status. Ponekad se podešavanje naloga vrši u odgovarajućoj aplikaciji, što znači da je ona automatski povezana sa odgovarajućom stavkom. Čim kreirate novi nalog i pravilno podesite njegove parametre, bićete u prilici da na svoj uređaj prenesete podatke koji se nalaze na udaljenim serverima. To u praksi znači da će se i vaši Facebook prijatelji pojaviti među ostalim kontaktima a svi sastanci i ostale obaveze automatski uskladiti sa podacima koji se nalaze na vašem poslovnom računaru. Za to je dovoljno da izaberite odgovarajući nalog i na sledećem ekranu dodirnete zelenu ikonicu za sinhronizaciju. Ona se nalazi pored samog naloga, pa vam neće biti teško da je pronađete. Na kraju treba još samo da potvrdite stavke koje želite da se sinhronizuju. Kao što vidite, kod mene su obeležene sve stavke, što znači da će sinhronizacija obuhvatiti sve bitne podatke. Ukoliko ne želite da prenesete informacije koje su vezane za neku oblast npr. kontakte, jednostavno dodirnite kvadratić koji se nalazi sa njegove desne strane i uklonite znak za potvrdu. Pri tome treba imati u vidu da se na ovaj način ne uklanjaju postojeći kontakti, već se samo izbegava dodavanje novih. Za povratak na prethodni ekran je dovoljno dodirnuti dugme Back da bi se na ekranu ponovo pojavila lista koja obuhvata sve povezane naloge. Ukoliko vam neki od njih više nije potreban, možete ga veoma lako ukloniti. Potrebno da ga prvo izaberete i otvorite meni koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana. Nakon toga aktivirajte opciju Remove account i potvrdite svoju nameru. Izabrani nalog se više neće pojavljivati na listi što znači da je uspešno uklonjen. Izuzetak predstavlja samo Google nalog jer je on vezan za vaš uređaj i može se ukloniti samo resetovanjem kompletnog Android Software-a.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button