Sadržaj kursa
Android za telefone
Sadržaj lekcije

Mnogi korisnici svoje Android uređaje koriste za igrice, surfovanje Internetom, četovanje na fejsbuku ili fotografisanje. To je sasvim normalno, ali ne treba zaboraviti da je najvažnija funkcija pametnih telefona, upravo telefoniranje. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se koriste osnovne operacije a to su: pozivanje, primanje poziva i pregled propuštenih poziva. Osim toga, naučićete kako da prigušite razgovor (Mute), kako da koristite spikerfon i kako da vešto izbegnete poziv. Aplikacija koja omogućava telefoniranje se zove Phone. Na nekim uređajima se koristi Dialer, ali je u pitanju potpuno ista aplikacija. Možete je naći na početnom ekranu i to u Favorites odeljku. Dodirnite ikonicu i otvorite ovu aplikaciju. Nemojte se iznenaditi ako ona na vašem telefonu izgleda nešto drugačije, osnovne funkcije će biti iste bez obzira na tip telefona koji trenutno koristite. To su: tastatura sa brojevima (Dial pad), lista nedavno završenih poziva (Call log) i lista često pozivanih brojeva (Favorites).
Na ovom telefonu glavni ekran trenutno prikazuje moje omiljene kontakte. Oni su izabrani preko imenika, a to sam vam pokazao u jednoj od prethodnih lekcija. Numeričkoj tastaturi (Dial Pad-u), možete pristupiti izborom ove ikonice. Na ovom telefonu se i dalje može videti lista nedavnih poziva (Recent) a kod vas to mogu da budu i brojevi koje ste najčešće pozivali. U delu koji se odnosi na istoriju možete videti sve pozive (i dolazne i odlazne) a postoji mogućnost da prikažete samo one koje ste propustili. Za povratak na glavni ekran je dovoljno da dodirnite ikonicu aplikacije koja se nalazi u gornjem levom uglu. Ako je potrebno, dodirnite i dugme Back da biste sa ekrana uklonili tastaturu (Dial Pad).
Da biste videli imenik, dodirnite dugme All Contacts. U ovoj verziji Phone aplikacije, potrebno je prvo preći na odeljak koji prikazuje listu omiljenih kontakata i tek nakon toga odabrati opciju All Contacts. Posle pregleda ove liste se lako možete vratiti na glavni ekran.
Na Android uređajima postoje dva načina da obavite telefonski poziv. Najlakše je da u imeniku pronađete osobu koja vam je potrebna, dodirnite njeno ime i u slučaji da se u bazi nalazi više različitih brojeva izaberete onaj koji vam najviše odgovara. Ja u ovom trenutku ne želim da obavim ovaj razgovor, pa ću prekinuti poziv.
Za drugi način se može reći da je staromodan jer on podrazumeva ručni unos odgovarajućeg telefonskog broja. U tom cilju je dovoljno da otvorite numeričku tastaturu i ukucajte željeni broj. Ako napravite grešku, jednostavno dodirnite dugme za brisanje i ponovite unos. Može se desiti da se na ekranu pojavljivati brojevi koji se poklapaju sa onim što ste do tog trenutka ukucali. U tom slučaju možete dodirnuti odgovarajući kontakt i na taj način odabrati njihov broj. U suprotnom nastavite da kucate sve dok ne unesete kompletan podatak. Nakon toga možete dodirnuti ikonicu da biste započeli poziv.
Treba da znate da vaš Android uređaj može da prima pozive samo kada je uključen i ako ima pristup mobilnoj mreži. U tom slučaju će se Phone aplikacija automatski pokrenuti i zauzeti čitav ekran. Ovo će se desiti u slučaju da istovremeno koristite neku drugu aplikaciju pa čak i ako je telefon zaključan. To znači da ne morate otključavati telefon da biste se javili.
Da biste prekinuli poziv, dodirnite crveno dugme (Hang up/End call). Ako niste u situaciji da normalno razgovarate, poziv možete odbaciti izborom opcije Ignore (Decline). Na nekim telefonima ova opcija se pojavljuje kao ikonica dok se na drugim modelima poziv može odbaciti i prevlačenjem na levo. Odbačeni pozivi se obično preusmeravaju na govornu poštu. Ako želite da telefon samo prestane da zvoni a ne i da odbacite poziv, pritisnite taster za smanjivanje zvuka. Dolazeći poziv će i dalje biti na ekranu, ali se ton zvona više neće čuti.
Ako prihvatite poziv, ekran telefona će se promeni. Tada možete videti informacije koje se odnose na vašeg sagovornika i tajmer koji pokazuje trajanje razgovora. Takođe će vam biti dostupne i neke dodatne funkcije čija je osnovna namena da vam pomognu u obavljanju razgovora. To se pre svega odnosi na ikonicu koja aktivira numeričku tastaturu jer je ponekad potrebno pritisnuti još neki broj. Ikonica pod nazivom Spikerfon prebacuje poziv na spoljni zvučnik. U tom slučaju nije potrebno da telefon držite na uvetu što automatski znači da će vam ruke biti slobodne. Mute ikonica služi za prigušivanje zvuka, tako što isključuje vaš mikrofon. Kod telefona koji podržavaju dve SIM kartice postoji i Hold ikonica a moguće je da se pojavi i dugme pod nazivom Add Call. Ono se koristi za konferencijske pozive a to je tema koju ćemo obraditi u jednoj od narednih lekcija.
Kao što već znate, za prekidanje poziva je potrebno dodirnuti dugme End. Ono može biti prikazano bez ikakvog natpisa tj. samo u formi crvenog polja sa ikonicom. Ako želite da nastavite sa korišćenjem telefona a pre poziva ga niste otključali, sada ćete to morati da uradite jer će se on automatski zaključati. Lista skorašnjih poziva (Call log) obuhvata sve vaše aktivnosti. Tu spadaju svi dolazni, odlazni, odbijeni i propušteni pozivi. Da biste videli ove podatke, otvorite Phone aplikaciju i nakon toga dodirnite odgovarajuću ikonicu.
Kada propustite poziv, na ekranu će se pojaviti odgovarajuća notifikacija. U tom slučaju je dovoljno da dodirnite ovu ikonicu da biste videli informacije o propuštenom pozivu i eventualno pozovete taj broj. Izgleda da sam i ja u međuvremenu propustio nekoliko poziva pa ću iskoristiti priliku da to nadoknadim.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button