Sadržaj kursa
Android za telefone
Sadržaj lekcije

Pretraživanje Interneta uz pomoć telefona ili tableta je nešto složenije nego na računaru, ali sam siguran da ćete često biti u prilici da koristite neki od prenosnih uređaja. Da bi izbegli probleme i efikasno zadovoljili svoje potrebe nije loše da savladate nekoliko trikova a upravo to će biti tema ove lekcije.
Za početak ću vas upoznati sa osnovnim tehnikama pretraživanja Web-a na Android-u. Videćete kako funkcioniše tipičan Browser, kako se pronalaze i prikazuju željeni sadržaji, koriste linkovi i kada ne treba da koristite ovu aplikaciju.
Sigurno vam je poznato da su Android uređaji fabrički opremljeni odgovarajućom verzijom Web Browser-a. Ime te aplikacije može biti različito ali se njena funkcija uglavnom svodi na nekoliko osnovnih operacija. Među popularnije Browser-e spada i Google-ov Chrome a njegova glavna prednost je u tome što se lako povezuje sa Gmail nalogom i što postoji veoma slična aplikacija koje je namenjena za rad na PC računarima. Da bih vam pokazao o čemu se zapravo radi, ja ću jednim dodirom pokrenuti ovu aplikaciju. Ukoliko se kod vas ona ne nalazi na osnovnom ekranu, potražite je u odeljku sa aplikacijama, a ako još uvek niste instalirali Google Chrome, preuzmite ga sa Play Store-a. Ovaj postupak sam vam već objasnio u jednoj od prethodnih lekcija.
Nakon pokretanja, Chrome će automatski prikazati Google-ovu glavnu stranicu ili lokaciju koju ste prethodno posetili. Na vrhu ekrana se nalazi polje koji sadrži adresu stranice na kojoj ste trenutno nalazite. U pitanju je tzv. Address bar a u njega možete uneti i adresu stranice koju želite da posetite. Pored Address bar-a se nalazi i dugme Refresh a ono vam omogućava da osvežite trenutni prikaz. U nekim slučajevima se pored Address bar-a nalaze i tasteri Back i Forward. Ako kod vas oni nisu prikazani, otvorite glavni meni pa ćete biti u prilici da ih iskoristite. U ovom meniju se nalaze još neke korisne funkcije poput one koja vam omogućava otvaranje novog odeljka (New tab), označavanje trenutne lokacije (Bookmarks), prikaz prethodno posećivanih stranica (History) itd. Da biste posetili neku stranicu, dodirnite Address bar. U donjem delu ekrana će se pojaviti virtualna tastatura pa vam neće biti teško da unesete adresu stranice koju želite da posetite. Dok kucate novu adresu, na ekranu će se pojavljivati slični sadržaji što znači da lako možete da izaberete neki od predloga. Ukoliko se nijedan od njih ne poklapa sa vašim potrebama, jednostavno nastavite sa kucanjem. Nakon toga je potrebno još samo da dodirnite taster Go i dovršite ovu operaciju.
Sadržaj prikazane stranice možete da pomerate jednostavnim prevlačenjem. Postoji mogućnost i da ga uveličate ali je za to neophodno da upotrebite dva prsta. Istovremeno možete i menjati orijentaciju uređaja i na taj način dobiti još povoljniji prikaz. Ukoliko želite da umanjite trenutni prikaz, to možete postići sa dva prsta koje ćete istovremeno primicati dok njima dodirujete površinu ekrana. Da biste aktivirali neki link, dovoljno je samo da ga dodirnite. Obzirom da je za ovu operaciju potrebna odgovarajuća preciznost, nemojte oklevati da uveličate deo stranice na kojoj se nalazi link. Za povratak na prethodnu stranicu možete upotrebiti taster Back ili odgovarajuću strelicu u samom pretraživaču. Već sam pomenuo da se u pojedinim slučajevima ova strelica nalazi u okviru glavnog menija. Suprotan efekat možete postići ako dodirnete strelicu koja je usmerena na desnu stranu i time aktivirate funkciju Forward.
Neki Android uređaji imaju mogućnost da prikazuju posebne verzije Web stranica. U tom slučaju Web server automatski prepoznaje da se na suprotnoj strani nalazi mobilni uređaj i umesto standardnog sadržaja šalje podatke koji su pogodni za prikazivanje na malim ekranima. Da biste videli tzv. Desktop verziju iste stranice, otvorite glavni meni i iz njega izaberite opciju Request desktop site. Stranica će se ponovo učitati, s tim da će ovoga puta na ekranu biti prikazana njena normalna verzija. Da biste se vratili na tzv. mobilnu stranicu, ponovo dodirnite istu opciju i poništite njeno dejstvo.
Generalno, Android uređaji vam omogućavaju da sve Web stranice prikažete na isti način kao na računaru, ali postoje i neka ograničenja. Na primer, stranice koje su bazirane na Adobe Flash-u se neće uopšte pojavljivati jer ova tehnologije više nije podržana. Osim toga, uvek je bolje da koristite posebne aplikacije nego da Web servisima pristupate preko Browser-a. To znači da je za Gmail bolje koristiti istoimenu aplikaciju nego Web portal koji se nalazi na adresi gmail.com. Slično tome, preporučujem vam da video klipove gledate preko YouTube aplikacije a isto važi i za druge popularne Internet servise.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button