Sadržaj kursa
Android za telefone
Sadržaj lekcije

U današnje vreme klasični rokovnici i kalendari polako postaju suvišni jer njihovu namenu sve više preuzimaju mobilni uređaji. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se koristi aplikacija pod nazivom Calendar jer ona predstavlja osnovu sistema koji vam omogućava da organizujete svoje obaveze.
Za početak je potrebno da pokrenete ovu aplikaciju. Kod mene se njena ikonica nalazi u posebnom folderu a vi je možete potražiti i u odeljku sa ostalim aplikacijama. Kod pojedinih proizvođača kao što je npr. Samsung ova aplikacija se naziva SPlanner, ali čak i tada ne postoje neke posebne razlike.
Sadržaj kalendara se može prikazati na više načina: po mesecima, sedmicama, danima ili u obliku liste koja obuhvata više različitih događaja mada postoje i verzije u kojima možete odjednom da sagledate i celu godinu. Meni najviše odgovara da to bude u segmentima koji obuhvataju po sedam dana pa sam zato i izabrao ovaj režim. Kao što vidite, pojedini događaji su prikazani u formi obojenih blokova. Ukoliko želite da promenite način na koji su prikazani ovi sadržaji, dodirnite polje koje se nalazi na vrhu ekrana i iz menija izaberite odgovarajuću opciju. Ja mogu da biram između dnevnog pregleda (Day), sedmice (Week), čitavog meseca (Month) ili posebnog režima koji se naziva Agenda. Ja ću izabrati drugu mogućnost, ali pošto se u tom slučaju događaji prikazuju kao vrlo male i međusobno razdvojene površine, to mi neće biti od velike koristi, osim što mogu da vidim u kom periodu imam najviše obaveza.
Za prikazivanje sadržaja koji pripadaju susednim mesecima je dovoljno prstom prevući preko površine ekrana.
Mnogo više korisnih informacija može dobiti ako se vratite na prikaz po sedmicama. Ja ću u tom cilju iz menija izabrati opciju Week i pogledati šta me očekuje u narednih nekoliko dana. U ovom režimu je za prikazivanje susednih sadržaja potrebno da prstom prevučete na levu ili desnu stranu ekrana. Ukoliko želite da se jednim potezom vratite na tekući raspored, jednostavno dodirnite tzv. Today ikonicu. Tekući datum je uvek posebno označen a ako želite da vidite šta vas još čeka, pomerite se na dole i prikažite vremensku skalu. Sličan rezultat možete postići i ako se vratite na režim u kome je prikazan ceo mesec ali ja ipak najviše volim da detaljno sagledam sve svoje dnevne obaveze pa ću se zato odlučiti za opciju Day. Čak i u ovom režimu, postoji mogućnost da se jednostavnim povlačenjem prebacim na neki od susednih datuma. Izbor poslednje stavke iz ovog menija – Agenda, vam omogućava da se koncentriše na same događaje. To znači da će na ekranu biti prikazano ono što sledi bez obzira kada će to biti.
Da biste prikazali detalje koji su vezani za neki događaj, dodirnite odgovarajuće polje. Njegov opis može da bude različit što zavisi od uređaja koji trenutno koristite, ali ćete biti prilici da vidite sve bitne informacije. To znači da će vam biti dostupni naziv samog događaja, vreme i datum, lokacija i drugi podaci. Njihov obim i verodostojnost zavisi od truda koji ste uložili pri kreiranju izabranog događaja a tom temom ćemo se baviti u narednoj lekciji. Ukoliko vam je dostupan podatak o mestu na kome se dešava ono što ste zabeležili, vaš uređaj može da vam pomogne oko pronalaženja tačne lokacije. U tom cilju je dovoljno da prikažite detalje nekog događaja i dodirnite polje koje se odnosi na adresu. Nakon toga će sistem automatski aktivirati aplikaciju Maps i na njoj označiti izabranu lokaciju. Za dodatne instrukcije i pomoć u pronalaženju odgovarajućeg puta, možete iskoristiti polje koje se nalazi na dnu ekrana. Uostalom, sve ovo sam vam pokazao u jednoj od prethodnih lekcija. Zato ću dodirnuti dugme Back i ponovo prikazati detalje ovog događaja.
Ukoliko želite da vas sistem automatski podseti na neku obavezu, bilo bi najbolje da iskoristite funkciju pod nazivom Reminder. U tom slučaju će se na vrhu ekrana pojaviti odgovarajuće obaveštenje koje možete ukloniti i na taj način potvrditi da ste ga videli. Ukoliko to ne učinite, ono će se automatski ponavljati čak i kada prođe zakazani termin. Pored toga, vaš Android može i da vas podsetiti da krenete na vreme i izbegnete kašnjenje. Ova vrsta notifikacije se pojavljuje samo u slučaju da se vaša trenutna lokacija razlikuje od mesta koje je predviđeno za predstojeći događaj. Kreiranje novih događaja i unošenje lokacije je obrađeno u narednoj lekciji.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button