Corel 12
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ćete naučiti šta su to slojevi, kako se kreiraju i u potpunosti savladati njihovu primenu.

Slojevi se najčešće koriste za razdvajanje pojedinih delova crteža. Na taj način možete znatno olakšati rad pogotovu u slučajevima kada baratate sa veoma složenim ilustracijama. Da bih vam objasnio o čemu se radi, ja sam izabrao crtež na kome se nalaze samo četiri elementa. To su zeleni kvadrat, žuta kružnica, plavi trougao i crveno srce. Pre nego što pređem na nešto konkretnije, ja ću otvoriti Window meni i pokrenuti opciju Object Manager. U tom trenutku će se sa desne strane pojaviti novi panel sa velikom brojem različitih stavki. Pošto crtež više nije centriran u odnosu na radnu površinu, pritisnuću kombinaciju tastera Shift+F4 i ispraviti ovu nepravilnost.

Obzirom da dokument na kome radim sadrži preko 20 stranica, lista koju vidite sa desne strane će biti pretrpana raznim podacima. Da bih u sve to uneo malo reda, ja ću otvoriti ovaj pomoćni meni i izabrati opciju Show Pages. Na ovaj način sam uspeo da sve podatke svedem u dvadesetak redova, pa mi neće biti teško da kliknem na list koji sam pripremio za ovu lekciju i prikažem njegovu strukturu.

Prva stvar koju možete uočiti je naziv trenutno aktivnog sloja. On je ispisan crvenom bojom pa ćete ga lako razlikovati od ostalih stavki. Kao što vidite, objekti koji se nalaze na radnoj površini su istovremeno prikazani i kao posebne stavke koje pripadaju aktivnom sloju. Pošto su njihovi originalni nazivi bili Ellipse1, Rectangle1 itd. ja sam ih promenio u Heart, Triangle, Circle i Square. Već na osnovu samog crteža, možete da zaključite kojim redosledom su kreirani pojedini objekti. Naravno, poslednji element je bilo srce, pre njega trougao, zatim kružnica i pre svih kvadrat. Ako obratite pažnju na njihov raspored u desnom panelu, videćete da se on poklapa sa onim na crtežu. Ova dva prikaza su toliko povezana da je potpuno svejedno u kom segmentu vršim selekciju. Drugim rečima, ako kliknem na nacrtanu kružnicu, Corel će automatski obeležiti odgovarajuću stavku u panelu. Isto će se desiti i ako kliknem na stavku Heart – odgovarajući objekat će biti automatski selektovan. Pored toga, lista sa desne strane sadrži i detaljne informacije i svim elementima. Tu možete videti tačne vrednosti za svaku od komponenti boja koje su upotrebljene za popunjavanje površine i okvirnu liniju kao i koliko iznosi njena debljina.

Ipak, najveća prednost ovog prikaza je što u njemu možete da kontrolišete upotrebu slojeva. Ja ću za početak tri puta kliknuti na ovu ikonu i na taj način kreirati tri nova sloja. Oni će automatski dobiti nazive Layer 2, Layer 3 i Layer 4. Obzirom da se radi o automatski kreiranim nazivima, možete ih odmah promeniti. Ja se u ovom trenutku neću time baviti, nego ću svaki od postojećih objekata premestiti na poseban sloj. Da bi se zadržao odgovarajući raspored, srce ću premestiti na Layer 4, trougao na Layer 3 a kružnicu na Layer 2. Kvadrat može da ostane na Layer-u 1. Kao što vidite, ova promena nije ni na koji način uticala na ono što je prikazano na ekranu. Stvar je u tome što se slojevi najbolje mogu opisati kao providne folije koje su postavljene jedna preko druge. Pošto se objekti nalaze na odvojenim slojevima, nije ni čudo što među njima postoji određena hijerarhija tj. preklapanje.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button