Corel 12
Sadržaj lekcije

Upotreba simbola u Corel-u je vrlo raznovrsna i zahteva detaljno objašnjenje. Ukoliko ste apsolutni početnik, u ovoj lekciji ćete savladati osnovne principe rada. Za sve one koji su već koristili neku od prethodnih verzija Corel-a, ukratko ću pomenuti i najvažnije novitete. Zato se nadam da će se i za vas naći nešto korisno.

Za početak ću otvoriti Windows meni i odmah preći na stavku Dockers. Jedan od noviteta u Corel-u 12 je to što opcija Symbol Manager više nije izdvojena, već se nalazi u ovom podmeniju. Pošto je desnu stranu ekrana sada zauzeo novi panel, pritisnuću tastere Shift+F4 i ponovo centrirati ovaj crtež.

Simbol je u stvari unapred pripremljeni element koji se nalazi u odgovarajućoj biblioteci (Library). To znači da ga možete koristiti kad god vam je potreban a da pri tome ne trošite dodatnu memoriju. Drugim rečima, Corel simbole ne pamti kao obične delove crteža, već potrebne podatke crpi iz jedinstvene baze. Uskoro ću vam pokazati kako to izgleda u praksi.

Za početak ću kreirati dva nova simbola. To je vrlo jednostavan postupak, pod uslovom da ste već pripremili odgovarajuće objekte. Ja ću u te svrhe iskoristiti ovog guštera i mačku koji se nalaze na dnu lista. Za kreiranje novog simbola, dovoljno je da mišem prevučete željeni objekat do ove prazne površine sa desne strane. Čim otpustite levi taster, simbol će biti spreman za upotrebu.

Kao primer će mi dobro poslužiti ovaj trosed koji vidite na ekranu. Naime, pošto mi se ne dopada njegova jednobojna površina, iskoristiću simbole i dodati još nekoliko detalja. U tom cilju ću kliknuti na simbol koji predstavlja guštera i postaviti ga na gornji levi ugao naslona. Na isti način ću ukrasiti i središnji deo mada sam mogao da iskoristim i neki od simbola koji se već nalaze na crtežu. Pri tome treba imati na umu da se ovde ne radi o običnom kopiranju elemenata. Bilo bi mnogo preciznije da se za svaki ubačeni simbol koristi termin instanca, jer je u pitanju samo višestruki prikaz istog elementa. To praktično znači da se na dokumentu ne pojavljuju nove linije, čvorovi i drugi grafički elementi koji bi mogli da opterete program i uspore rad, već se koriste postojeći podaci.

Iskoristiću ovu priliku da dodam još nekoliko sličica i na taj način ukrasim i sedišta. Bilo bi lepše da ovaj simbol bude postavljen pod drugačijim uglom a ne bi smetalo ni kada bi bio malo manji. Sada mi preostaje još samo da napravim nekoliko novih kopija tj. instanci i kompletiram crtež. Samo da ne zaboravim na ovu sličicu od koje je sve i počelo. I ona može da zauzme svoje mesto na trosedu.

Kao što vidite, na crtežu se sada nalazi tačno 13 simbola a svi oni potiči iz zajedničke biblioteke. Pri tome je za svaku instancu bilo moguće odrediti drugačiji položaj, veličinu pa čak i ugao. Ipak, najlepše od svega je to što na vrlo jednostavan način možete promeniti sam simbol a Corel će zatim ovu izmenu automatski preneti na sve instance. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću prvo selektovati odgovarajući simbol a zatim kliknuti na dugme Edit Symbol. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti samo elementi koji sačinjavaju izabrani simbol pa mi neće biti teško da napravim neku izmenu. Neka to za sada bude samo drugačija boja i to npr. ova žuta nijansa iz palete sa desne strane ekrana. Ako nakon toga kliknem na opciju Finish Editing Object, na ekranu će se ponovo pojaviti čitav trosed ali sa potpuno drugačijim gušterima. Sada je očigledno da ova žuta nijansa nije bila baš najbolji izbor, pa ću zato ponoviti prethodni korak i izabrati nešto tamniju nijansu. Ovako je već mnogo bolje, zar ne?

Nadam se da ste do sada shvatili sve prednosti koje vam pruža ova tehnika, tj. da osim uštede na resursima računara upotreba simbola omogućava jednostavne i brze intervencije na samom crtežu. To nikako ne bi bilo moguće da se svi potrebni podaci ne nalaze na jednom mestu – u posebnoj biblioteci simbola.

Pre nego što završim ovu lekciju, pokazaću vam još nekoliko funkcija koje se odnose na rad sa simbolima. Kao prvo, postojeće simbole možete eksportovati tj. smestiti na lokalni disk i koristiti u nekoj drugoj prilici. U međuvremenu će oni biti sačuvani samo u okviru tekućeg crteža. Ukoliko želite da ih podelite sa svojim saradnicima, najbolje bi bilo da ih smestite na neki od mrežnih diskova. Funkcija Scale to World Units vam omogućava da promenite razmeru i na taj način prilagodite veličinu simbola nekom drugom dokumentu. Na kraju, tu je i funkcija Purge Unused Definitions koja vam može pomoći da se oslobodite suvišnih simbola. Ako sada kliknem na ovo dugme, na ekranu će se pojaviti upozorenje u kome piše da će definicije svih nepotrebnih simbola biti uklonjene. Pošto upravo to i želim da postignem, kliknuću na dugme Yes i dovršiti operaciju. Na žalost, zaboravio sam da na crtežu i dalje postoji jedna kopija simbola koji predstavlja mačku, pa ću je zato prvo obrisati a zatim ponoviti funkciju Purge. Sada možete videti da je ovaj simbol uklonjen sa palete što znači da se više ne nalazi u biblioteci.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button