Corel 12
Sadržaj lekcije

Pre nego što vam pokažem kako se vrši izbor formata i podešavanje stranice želeo bih da vas u nekoliko reči podsetim na osnovne elemente Corel-ovog radnog okruženja.

Kao i u većini Windows programa, vrh ekrana je rezervisan za padajuće menije. U njima ćete naći skoro sve funkcije koje vam mogu zatrebati, mada se mnoge od njih mogu pokrenuti i upotrebom odgovarajućih prečica. Sledeći red zauzima paleta sa alatkama. To je tzv. Standard Toolbar koji sadrži osnovne funkcije – New, Open, Save, Print, Cut, Copy, Paste, Undo, Redo itd. Sledeća paleta je tzv. Property Bar. Za razliku od drugih paleta, ova površina se stalno menja tj. prilagođava trenutno aktivnoj funkciji. Drugim rečima, ako iz palete sa alatkama (Toolbox) izaberem npr. komandu Zoom, na ekranu će se pojaviti potpuno drugačije ikonice. Ako želite da pokrenete neku funkciju koja trenutno nije prikazana na paleti, jednostavno kliknite na ovaj mali crni trougao i prikažite ostale komande koje pripadaju istoj kategoriji.

Na desnoj strani okvira se nalazi tzv. On Screen paleta iz koje lako možete izabrati određenu nijansu. Centralni deo ekrana zauzima radna površina tj. virtuelni list papira na kome crtate. Ispod njega možete videti nekoliko dugmića koji služe za lakšu navigaciju unutar složenijeg dokumenta dok se u samom dnu nalazi tzv. statusna linija. Na njoj se stalno pojavljuju različite informacije pa nije loše da povremeno bacite pogled i na tu stranu.

Pre nego što pređem na glavnu temu ove lekcije, kliknuću na ovu ikonu i otvoriti novi dokument. Corel će automatski podesiti neke od osnovnih parametara, što u ovom slučaju znači da će na ekranu biti prikazan prazan list u tzv. Letter formatu. Njegovu tačnu veličinu možete videti u sledećem polju a ovaj uspravno postavljeni pravougaonik označava tzv. Portrait orijentaciju. Ukoliko vam to ne odgovara, lako možete promeniti orijentaciju pa čak i veličinu papira. Ja ću iskoristiti ovu priliku i definisati nove dimenzije. Čim pritisnem Enter, Corel će ih prikazati na ekranu. Ako obratite pažnju na prvo polje sa leve strane, videćete da u njemu sada piše Custom, što znači da izabrana veličina ne odgovara ni jednom standarnom formatu. Ukoliko želite da se vratite na standardne vrednosti, jednostavno kliknite na ovu strelicu i iz liste izaberite odgovarajuću stavku. Kao što vidite, izbor je zaista veliki – od vizit kartica, preko različitih tipova koverti do formata koji se često koriste u grafičkoj industriji. Ja ću se ipak vratiti na početnu veličinu, a Corel će automatski sve postaviti na svoje mesto.

Ukoliko želite da kreirate dokument koji sadrži nekoliko stranica – nema problema! Dovoljno je da nekoliko puta kliknete na ovo dugme sa znakom plus i time dodate nove stranice. Pored toga, Corel vam omogućava da svaku pojedinačnu stranicu podesite na odgovarajući način. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću se vratiti na prvu stranicu i izborom odgovarajućeg dugmeta aktivirati režim u kome je to moguće postići. Trenutno je program podešen tako da se eventualna izmena orijentacije prenosi na celokupnu publikaciju. Ali, ako aktiviram dugme Individual Pages, Corel će mi dozvoliti da nezavisno podesim sve parametre. Kao što vidite, izmena koju sam napravio na prvoj stranici se nije prenela na druge dve. Na isti način mogu da promenim i veličinu lista a da to ne utiče na ostatak dokumenta.

Ukoliko želite da još preciznije podesite sve parametre koji se tiču izgleda stranice, otvorite Layout meni i izaberite opciju Page Setup. Jedna od opcija koje vam mogu dobro poslužiti je Save Custom Page. Drugim rečima, ako kliknite na ovo dugme, Corel će na listu standardnih formata dodati i ovaj koji ste trenutno izabrali.

Pre nego što završim ovu lekciju, želim da vam pokažem još jednu korisnu opciju. U tom cilju ću otvoriti novi dokument i dodati još nekoliko stranica. Neka ih bude ukupno četiri jer je to dovoljno za malu knjižicu. Pošto svaka prava knjiga treba da ima naspramne stranice, ponovo ću pokrenuti komandu Page Setup i odmah preći na opciju Layout. U ovom odeljku se nalazi opciju Facing pages koju treba aktivirati da bi se programu dalo na znanje kakav tip publikacije želimo. Sada možete videti da je prva stranica pomerena na desno i na taj način postala naslovna. Druga i treća stranica su postavljene jedna naspram druge a poslednja, četvrta stranica u stvari predstavlja zadnju koricu. Najlepše od svega je to što se ovakav dokument može i automatski štampati u odgovarajućem rasporedu, naravno pod uslovom da imate uređaj koji ima tzv Duplexing opciju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button