Corel 12
Sadržaj lekcije

Vreme je da vam pokažem kako se u Corel-u barata sa tekstom. Za to je prvenstveno namenjena funkcija Text Tool koja se nalazi na osnovnoj paleti sa alatkama. Iako je u pitanju univerzalna funkcija kojom možete kreirati različite tipove tekstualnih elemenata, za početak ćemo se pozabaviti osnovnom kategorijom koja se u Corel-u naziva Artistic Text.

Pošto sam već pokrenuo odgovarajuću funkciju, treba još samo da kliknem na mesto na kome želim da se pojavi prvo slovo i unesem željeni sadržaj. Ja ću uneti reč TEXT i odmah preći na Pick Tool. Sada mogu da vam dokažem da Corel i tekstualne elemente tretira na skoro isti način kao i bilo koju drugu konturu. Naime, ako kursor postavim na ovaj kvadratić i povučem ga na desno, čitav tekst će biti uvećan. Isto važi i za promenu boje, pa vam neće biti teško da kliknete na odgovarajući kvadratić sa palete i izaberete željenu nijansu.

Jedina veća razlika postoji u načinu na koji možete menjati geometriju pojedinih znakova. Da bih vam pokazao o čemu se radi, ja ću kliknuti na ikonu Shape Tool. To će za rezultat imati prikazivanje ovih belih kvadratića koji predstavljaju karakteristične čvorove. Na žalost, u ovom trenutku nije moguće menjati oblik slova ali se zato vrlo lako može promeniti njihov položaj. 

Sledeći karakterističan element predstavljaju ove strelice koje vidite na krajevima. U pitanju su tzv. Kerning handles tj. kontrole koje služe za promenu razmaka između pojedinih karaktera. Ako želite da povećate razmak između slova, jednostavno ovu strelicu pomerite na desno. Ukoliko se tekst kojim baratate sastoji od nekoliko reči, na ovaj način možete povećati i prostor između njih. Strelica koja se nalazi na levoj strani služi za promenu proreda pa je možete koristiti za duže tekstove.

Na kraju želim još samo da vam skrenem pažnju na ikone koje se automatski pojavljuju na ekranu čim selektujete neki tekstualni element. Najznačajnije su svakako ove dve sa desne strane – Format Text i Edit Text. Ukoliko kliknete na ovu poslednju, na ekranu će se pojaviti novi okvir u kome možete na efikasan način promeniti skoro sve karakteristike selektovanog teksta.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button