Sadržaj kursa
Flash
Sadržaj lekcije

U ovom delu kursa bavićemo se upoznavanjem Flash Panela. Ako ste već koristili neku od prethodnih verzija Flash-a, sigurno ste upoznati sa njihovim mogućnostima, mada bi trebalo naglasiti da je u novoj verziji Flash-a došlo do ozbiljnijih promena, kako vizuelnih, pa tako i onih konceptualnih, pod čime podrazumevamo proširenu mogućnost delovanja i kontrolisanja. U toku ovog kursa vršili smo značajnije promene izgleda i položaja nekih od ovih panela. Iz tog razloga, resetovaćemo sve naše izmene. Otvorimo meni Window, i ako pogledamo podmeni Panel Sets, videćemo nekoliko opcija koje nam omogućavaju komforniji rad, na način da Flash automatski razmešta panele zavisno od veličine radnog ekrana. Lista izbora podeljena je na tri različita tipa razmeštaja: Default, Designer i Developer, svaki za tri različite rezolucije. Počnimo od opcije Default Layout. Kao što možemo videti, odabirom ove opcije, paneli zauzimaju veliki deo radnog ekrana, i to je bio glavni razlog našem razmeštanju na samom početku kursa. Zato ćemo vam pokazati kako i vi možete podesiti vaš radni ekran tako da paneli ne smetaju komfornom radu. Svi paneli se mogu minimizovati jednostavnim klikom na sivu oblast na naslovnoj liniji. Pored toga, panele možete slobodno pomerati sa njihove podrazumevane lokacije, jednostavno držeći pritisnut taster miša za deo ispunjen sa pet tački, a zatim prevucite na željenu lokaciju. Kada se kursor miša pretvori u četvorostranu strelicu, odvucite panel na gotovo bilo koju lokaciju koju poželite. Za sada ćemo sve panele sa desne strane radnog ekrana ostaviti da plutaju, kako bismo dobili dovoljno praznog prostora za rad. Da li ćete i vi isto uraditi, potpuno je prepušteno vašoj volji. Macromedia je dizajnirala panele na način da ih sa lakoćom i komforom možete koristiti i na monitorima sa niskom rezolucijom, što je slučaj sa trenutnim radnim ekranom. U slučaju da vam je potreban okvir sa opcijama koje neki panel sadrži samo kliknite na njega kako bi se proširio, a zatim još jednom kliknite na njega kako bi ga minimizovali. Pored toga, možete dva puta kliknuti na naslovnu liniju samog okvira, čime panele dodatno minimizujete. Takođe možete ugnježdavati okvire panela jedno sa drugim. Samo prevucite željeni panel unutar drugog, i kao što vidimo na ekranu, paneli Color Mixer i Answers su unutar zajedničkog okvira. Isto ćemo učiniti i za preostala dva panela. Ponovo dva puta kliknimo na naslovnu liniju okvira, i minimizovali smo sva četiri panela tako da zauzimaju najmanji mogući prostor na radnom ekranu. Panele Properties i Actions možete držati u donjem delu radnog ekrana, posebno zbog činjenice da su široki, ali ih takođe možete postaviti tako da plutaju nad radnom površinom.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button