Sadržaj kursa
Flash
Sadržaj lekcije

Jedna od velikih prednosti Flash-a jeste njegova odlična podrška za zvuk. Zato ćemo ovo poglavlje posvetiti proučavanju načina rada sa zvukom, a prvo ćemo započeti sa objašnjenjem i uvidom u različite formate zvuka sa kojima Flash radi. Flash može uvoziti bilo koji od tri standardna formata audio zapisa. To su WAV za Windows platforme, AIFF za Macintosh, i MP3 za obe platforme. Ako na vašem računaru imate instaliran QuickTime verziju 4, onda možete u Flash uvoziti u audio zapise u formatu AIFF, zatim Sound Designer II, koji predstavlja format na Macintosh platformama, QuickTime filmove koji sadrže samo zvuk, zatim Sun AU formate audio zapisa, koji se koriste na obe platforme, System 7 formati za Macintosh, kao i WAV za obe platforme. Audio zapise možemo koristiti na dva načina. Prvi od njih je putem direktnom uvoženja u biblioteku, dok se drugi odnosi na povezivanje sa eksternom datotekom koja sadrži audio zapis. Da bismo ubacili audio u biblioteku, koristimo opciju Import iz menija File. Odabraćemo datoteku music.mp3 a zatim kliknuti na dugme Open. Sad se audio zapis nalazi u biblioteci, i možemo primeniti neki od tri načina za njegovu reprodukciju. Prvi način jeste da ga prevučemo na scenu a zatim reprodukujemo, što se nikako ne predlaže. Drugi metod reprodukcije zvuka sastoji se prvo u kreiranju novog lejera koji ćemo koristiti samo za audio zapise. Ovo je dobra praksa, i ona se primenjuje kao i u slučajevima upotrebe ActionScript koda. Novi lejer nazovimo Sound, i zatim, dok je selektovan prvi frejm, otvorimo Panel Properties, i u opciji Sound izaberimo našu uvezenu mp3 datoteku. Treći metod uključuje upotrebu ActionScript koda. Međutim, audio datoteke nisu namenjene da se koriste u ActionScript kodu, što znači da ih prvo moramo postaviti da budu povezane sa panelom Actions. Desnim klikom na simbol, ili klikom na Panel Options dugme, odaberimo opciju Linkage. Prva opcija, Export for ActionScript, dozvoljava nam da audio zapis koristimo i iz ActionScript koda. Naziv simbola neka ostane isti, i sad možemo slobodno, pomoću ActionScript koda, raditi sa audio zapisom. Komande za kontrolu zvuka smeštene su unutar grane Objects, zatim Movie, i na kraju u grani Sound. Unutar grane Methods prva komanda je AttacSounds, i to je komanda koju ćemo koristiti. Sad trebamo kreirati novi objekat koji ćemo nazvati Sound01, i njemu ćemo pridružiti naš audio zapis sa nazivom music.mp3. Sa novokreiranim objektom koji sadrži zvuk možemo vršiti različite operacije. Možemo zaustaviti reprodukciju, ponovo je pokrenuti, povećati ili sniziti jačinu zvuka, kao i mnoge druge operacije. Na početku ove lekcije ukazali smo na mogućnost da izvršimo povezivanje Flash projekta sa nekom eksternom datotekom koja sadrži neki audio zapis. To možemo uraditi koristeći komandu LoadSound iz ActionScript editora. Prvo izbrišimo prethodnu komandu, zatim dva puta kliknimo na komandu LoadSound. Ponovo kao prvi parametar moramo uneti naziv objekta, a kao drugi parametar putanju do željenog audio zapisa. U ovom slučaju, unosimo punu putanju, što može biti od velike pomoći posebno u slučajevima kada imate više audio datoteka. Na taj način smanjujete vreme prenosa, a audio datoteke se prenose samo po potrebi, ako krajnji korisnik na to ukaže.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
RSD
EUR
Call Now Button