Sadržaj kursa
Flash
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju proučićemo u više detalja panel Timeline. Kao što smo ranije rekli, Timeline predstavlja veoma važan deo Flash-a, jer u njemu podešavamo svu animaciju, kao i sve komponente koje su sadržane u njoj. Timeline je podeljen na dve sekcije. U prvoj, nalazi se lista svih layer-a, koji sadrže jedan Flash film. Druga sekcija sadrži zaglavlje i frejmove, koji predstavljaju delove animacije. Ova sekcija sadrži glavu za reprodukciju animacije, koja se nalazi ovde, i ima oblik crvenog četvorougla, i kreće se od leve ka desnoj strani, frejm po frejm, i naravno, prati vremenski protok. Flash filmovi se, po standardu, reprodukuju pri brzini od 12 frejma po sekundi, i to se može videti iz ovog boksa. To znači da, kad god prođe jedna sekunda, glava za reprodukciju pređe 12 frejma. U slučaju da želite izmeniti ovu vrednost, kliknite dva puta na ovaj boks, i prikazaće se Document Properties okvir za dijalog. Sad u opciji Frame Rate možete izmeniti vrednost brzine reprodukcije jednostavnim unošenjem nove vrednosti. Pored ovog načina, možete otvoriti panel Properties, dok god nijedan objekat nije selektovan, a zatim u polju Frame Rate uneti novu vrednost. Vi ćete ovu vrednost povećavati samo u slučaju ako u samom projektu imate ubačen video zapis, pa iz razloga dobre reprodukcije, morate održati visoku vrednost brzine reprodukcije. Osim ovih razloga, možete povećati vrednost i u slučaju da želite da vaše filmove reprodukujete sa što većim kvalitetom. Ako želite da ručno reprodukujete animaciju, možete jednostavno mišem pomerati glavu za reprodukciju. Međutim, pre toga, vrlo je važno da imate frejmove koje sadrže animaciju, kako biste uopšte i mogli da ga reprodukujete. Proces dodavanja frejmova objasnićemo kasnije, a za sada, možete videti da po dodavanju frejmova, glava za reprodukciju je dostupna za pomeranje, i ona se pomera frejm po frejm. U ovom boksu možemo videti tačno trenutno aktivni frejm, u zavisnosti od pozicije na kojoj se nalazi glava, a sledeći boks prikazuje u vremenskim merama, koliko je vremena prošlo. Pošto je brzina reprodukcije 12 frejma po sekundi, ako glavu postavimo na trinaestom frejmu, u boksu možemo videti da je od početka animacije prošla jedna sekunda. Razlog za to je da animacija kreće od prvog frejma, a ne nultog. Za veoma dugačke animacije, možemo koristiti vertikalni klizač, dok za pregled layer-a možemo koristiti horizontalni. Takođe, ako imamo dugačku animaciju, glava za reprodukciju ponekad neće biti vidljiva. U takvim slučajevima, kliknimo na Center Frame dugme, i glava se automatski prikazuje na sredini Timeline-a. Flash nam takođe nudi dodatne opcije pomoću kojih možemo podesiti glavu za reprodukciju. Ako kliknemo na opcije Timeline-a, vidimo da su opcije sledeće. Prvo možemo podesiti veličinu glave, idući od najmanje ka najvećoj veličini. Tiny opcija omogućava nam maksimalan pregled animacije, dok opcija Large, povećava širinu pojedinačnog frejma, i to nam daje manji uvid u dugačkim animacijama. U ovom režimu rada možemo videti više detalja o pojedinačnom frejmu. Sledeća opcija, Short, smanjuje visinu u prikazu layer-a. Ako je uključimo, vidimo da je veličina smanjena, što ponekad može biti od velike pomoći u slučajevima kada imate dosta layer-a u projektu. Opcija Tinted Frames prikazuje frejmove koji sadrže animaciju u nekoj od standardnih boja. Frejmovi koji ne sadrže animaciju, prikazani su u beloj boji. Ako isključimo ovu opciju, vidimo da svi frejmovi, bilo da sadrže animaciju ili ne, su obojeni u belu boju. Sledeća opcija, Preview, omogućava nam da u svakom frejmu vidimo detaljni izgled animacije, koju taj frejm sadrži. Preview in Context prikazuje mnogo više detalja. Možete videti da je četvorougaonik na slici mnogo manji nego pre, jer je uopšteno on manji u odnosu na čitavu scenu. Na kraju, možemo reći još samo da se Timeline ponaša u potpunosti kao i svi ostali Flash paneli. Možete ga sakriti klikom na ovo dugme, kao i ponovo prikazati. Držeći se za dugme sa pet tačkica, možete ga odvući na bilo koje mesto na radnom ekranu, ili ga ponovo usidriti na staru poziciju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button