Sadržaj kursa
Flash
Sadržaj lekcije

U ovom poglavlju videćemo kako možemo kreirati i modifikovati crteže. U prethodnim poglavljima objasnili smo vam alatke sa ToolBox-a i njihova dalja upotreba ne bi trebalo da vam predstavlja veći problem. Da bismo započeli crtanje nekog objekta na sceni koristimo neke od ponuđenih alatki, kao što je Line, Pen, Oval, Rectangle, Pencil ili Brush. Takođe možemo koristiti i alatku Text. Line, Pen i Pencil alatke kreiraju linije koje su ili pravilne ili krive, zavisno od načina njihove upotrebe. Da biste kreirali pravilne oblike sa zatvorenim stranama, koristite alatke Oval ili Rectangle. Da biste kreirali nepravilne objekte bez ivica, predlaže se upotreba alatke Brush. Ako želite da dodate ivice objektu koji ste kreirali upotrebom alatke Brush, koristite alatku Ink Bottle. Takođe, u slučaju alatki Oval i Rectangle imamo mogućnost da isključimo crtanje okvira, ali, ako selektujemo drugu alatku, zatim ponovo alatku Oval ili Rectangle, ovo podešavanje se gubi, i novi objekat koji nacrtamo koristeći ove dve alatke, imaće okvir. U tim slučajevima, ako ne želimo okvir, samo ga selektujemo i pritisnemo taster Delete. Pogledajmo šta se dešava kada nacrtamo ovalni oblik, sa gradijentom. Kao što možete videti oblik je ovalan, ali je gradijent cirkularno raspoređen, što ponekad nije efekat koji želimo da imamo primenjen na ovakve oblike. Jedan od načina da ovo ispravimo jeste da nacrtamo savršen krug, zatim primenimo neku od modifikacija koje su smeštene unutar panela Transform. Selektujmo objekat, zatim smanjimo jednu od njegovih strana za određenu vrednost. Izbrišimo okvir, i sada smo dobili ovalni objekat sa pravilno raspoređenim gradijentom. Drugi način za postizanje istog efekta jeste korišćenjem alatke Fill Transform. Selektujemo objekat, i dobijamo okvir pomoću kojeg nameštamo prostiranje gradijenta. Promenite veličinu, zatim rotirajte i dobili smo približno isti efekat. Ako upotrebite alatku Fill Bucket, primetite da se gradijent prostire po standardnom prostoru, a to je krug. Ako otvorimo Color Mixer panel, pritiskom na tastere Shift i F9, možemo izmeniti boju gradijenta, pri tom zadržavajući ovalni oblik gradijenta. Ako koristeći Arrow ili Subselect alatku menjamo oblik objekta, primetićete da se izgled gradijenta i dalje ne menja. Ako ovo pokušamo koristeći Free Transform alatku, dobićemo isti efekat kao da smo koristili parametre iz Transform panela. Kako menjamo oblik i veličinu objekta, zajedno sa tim se menja i sam gradijent.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button