Sadržaj kursa
Flash
Sadržaj lekcije

Započnimo ovo poglavlje objašnjenjem kako se objekti na sceni nalaze u uzajamnoj interakciji. Na sceni imamo dva pravougaonika koja smo nacrtali koristeći alatke na ToolBox-u, kao i zeleni krug, koji predstavlja instancu simbola Symbol 2 u biblioteci. Pored toga, sva tri objekta se nalaze na istom lejeru. Ranije smo naUčili, da bismo pomerili bilo koji od ovih objekata, sve što trebamo uraditi jeste da selektujemo željeni objekat upotrebom alatke Arrow, i pomerimo ga na željeno mesto. Ali šta se dešava kada se dva objekta nađu jedan preko drugog? U ovom slučaju, plavi pravougaonik se nalazi iznad crvenog. Ako njega sad pomerimo dalje na sceni, i približimo mu crveni pravougaonik, vidimo da je sad on iznad plavog pravougaonika. Pravilo je, znači, da objekat koji se pomera uvek će se naći iznad objekta kojem se pridružuje. Ali ovo pravilo važi samo za direktno nacrtane objekte. Ako neki od ova dva pravougaonika približimo krugu, i dalje će izgledati kao da se krug nalazi iznad pravougaonika. To je zbog činjenice da je krug instanca simbola, i njihovo ponašanje je različito od objekata direktno nacrtanih na sceni. Instance simbola će se uvek nalaziti iznad objekata direktno nacrtanih na sceni, a koji se pri tom nalaze na istom lejeru. Krenimo sad korak dalje. Pogledajmo šta se dešava kad postavimo crveni pravougaonik iznad plavog. Prvo ga deselektujmo, zatim ponovo selektujmo i odvucimo ga van polja plavog pravougaonika. Kao što možemo videti, deo plavog pravougaonika je izbrisan. Poništićemo ovu akciju, i uraditi isto sa plavim pravougaonikom. Selektujmo ga, prevucimo do crvenog pravougaonika, zatim deselektujmo, i dvoklikom na njega ponovo selektujmo, i odvucimo van područja crvenog pravougaonika. Vidimo da je ponovo deo crvenog pravougaonika izbrisan. Možemo dalje nastaviti da brišemo delove objekata, jednostavnim prevlačenjem jednih preko drugih, zatim deselektovanjem i ponovnim selektovanjem, i na kraju odvlačenjem van područja objekta. Probajmo sad isto da učinimo i sa zelenim krugom. Prevucimo crveni objekta do kruga, deselektujmo i ponovo ga selektujemo, i na kraju odvucimo iz područja kruga. Primetite da se ništa nije desilo sa krugom. Pokušajmo sada da prevučemo krug preko jednog od objekata, a zatim odvucimo sam objekat. I dalje se ništa nije desilo. Nacrtani objekti ne interaktuju sa instancama simbola upravo zbog toga što se nalaze ispod njih. Tekst se ponaša na isti način kao i instance simbola, mada postoji način i da ovo ograničenje zaobiđemo. Kreiraćemo običan, statičan tekst, zadebljati ga i povećati mu veličinu. Ako ga sad prevučemo do objekta, on će ostati iznad njega. Ako sam objekat prevučemo preko teksta, vidimo da on i dalje ostaje iznad. Otprilike isto kao da koristimo instance simbola. Međutim, ako se sećate ranijih lekcija, možemo rasturiti tekst na zasebne objekte, upotrebom opcije Break Apart. Ponovo upotrebimo istu komandu kako bismo tekst dobili kao skup linija i tačaka. Sad prevucimo tekst preko objekta, deselektujmo ga, a zatim selektujmo tekst. Odvucimo ga van područja objekta, i kao što možemo videti, površina koju je ono činilo na objektu je sada izbrisana. Izbrišimo svako slovo, i primenjuje se isti efekat. Ako sad ovaj objekat prevučemo preko plavog objekta, vidimo da je providan na delovima gde je ispisan tekst. Deselektujmo i ponovo selektujmo objekat, zatim ga odvucimo van polja, i vidimo da je sad plava boja utisnuta u jedan deo teksta. Poništimo ovu akciju, i zumirajmo. Kao što možemo videti, svako slovo sadrži deo plavog objekta, koji sada predstavlja zaseban deo. Na ove delove možemo primeniti različite operacije kao i sa svakim drugim objektom. Ovom demonstracijom videli ste kako vrlo lako i brzo možemo kreirati kompleksne crteže.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button