YouTube
Sadržaj lekcije

Osnovna funkcija YouTube-a je prikazivanje video sekvenci. Za to će vam doduše, biti potreban Web Browser, ali je dobra vest što se isti efekat može postići u bilo kom od programa koji služe za pregled Internet sajtova.

Kao što sam već pomenuo, YouTube predstavlja posebnu platformu koja objedinjuje sve neophodne funkcije, što znači da bi prikazivanje video sekvenci trebalo da bude sasvim jednostavno. Ipak, ja ću se u ovoj lekciji pozabaviti nekim detaljima tj. opcijama koje vam omogućavaju da postignete maksimalnu efikasnost u radu.

Za početak ću vam objasniti šta se sve nalazi na početnoj stranici. Kao što vidite, ona je prekrivena tzv. Thumbnail-ovima tj. umanjenim prikazima pojedinačnih video sekvenci. Na svakom od njih se nalazi podatak o ukupnom trajanju koje u ovom slučaju iznosi 6 minuta i 11 sekundi. Ukoliko kursor postavim iznad ovog polja, na ekranu će se pojaviti i dodatne opcije. To se pre svega odnosi na simbol u obliku slova x koji se nalazi sa desne strane. On vam omogućava da ovaj Thumbnail uklonite sa ekrana i napravite mesto za neki drugi sadržaj. Pored toga, u donjem desnom uglu postoji meni iz koga možete izabrati nekoliko opcija. U ovom trenutku mi je dostupna samo opcija Add to queue a ako se prijavim na sistem (opcija Sign in), biću u prilici da kreiram novu listu za reprodukciju (Play list). Više o ovome ćete saznati u jednoj od narednih lekcija.

Ja ću iskoristiti ovu priliku da kliknem na ovaj pravougaonik i na taj način pokrenem prikazivanje video sekvence. Kao što vidite, YouTube će otvoriti novu stranicu i automatski pokrenuti reprodukciju a ja ću je prekinuti izborom dugmeta Pause. Doduše, ovo dugme ima dvostruku funkciju, jer se njegovim ponovnim izborom  može nastaviti dalje i to tačno od mesta na kome ste se prethodno zaustavili. Sledeće dugme vam omogućava da kontrolišete prisustvo zvuka tj. da ga jednim potezom isključite (Mute) i ponovo aktivirate (Unmute). Ukoliko je zvuk uključen, možete precizno odrediti njegovu glasnoću i to jednostavnim povlačenjem ove vertikalne crtice. Sve ovo prate numerički podaci koji označavaju ukupno trajanje ove video sekvence i trenutak do koga ste stigli. U ovom slučaju sam prikazao svega 10 sekundi od ukupno 6 minuta koliko traje ovaj video.

Odmah iznad ove zone se nalazi tzv. Scrabble bar, (skrabl bar) koji vam omogućava da jednim potezom pređete na neki drugi deo video sekvence. Osim toga, ova crvena linija vam omogućava da vidite koliki je raspoloživi deo tj. koliko ste podataka preneli na svoj računar. Drugim rečima, ukoliko ne raspolažete dovoljno brzom vezom, reprodukcija će biti zaustavljena čim marker dođe do kraja ove crvene linije. Doduše, ukoliko u međuvremenu pristignu novi podaci, ona će se automatski nastaviti.

Sa desne strane se nalazi još nekoliko funkcija koje bih želeo da vam pokažem. Prva vam omogućava prikazivanje tzv. Close Caption-a tj. tekstualnog sadržaja koji prati video sekvencu. Ova funkcija se obično koristi za prikazivanje titlova a pošto ovaj primer ne sadrži ove podatke neću biti u prilici da vam pokažem kako sve ovo izgleda.

Sledeće dugme služi za izbor rezolucije. Ako kliknete na njega, na ekranu će se pojaviti pomoćni meni iz koga možete izabrati odgovarajuću vrednost i na taj način uticati na kvalitet reprodukcije. U ovom slučaju mogu da biram između tri opcije stim što će mi jedna omogućiti bolji a druga nešto lošiji kvalitet slike. Na ovaj način se može delimično rešiti problem sporog prenosa podataka, ali je u svakom slučaju bolje da ovaj parametar podesite na što veću vrednost.

Preostala tri dugmeta vam omogućavaju da upravljate samim prikazom. Prvo služi za pokretanje funkcije Pup out. Na nju ću se vratiti nešto kasnije jer prvo želim da vam pokažem kako se koristi funkcija Expand. Ukoliko kliknem na ovo dugme, površina koju zauzima sam video će se znatno povećati. Tačnije, za prikaz će biti upotrebljen veći deo ekrana pri čemu će sve prateće funkcije i dalje biti prisutne. Suprotan efekat se može postići izborom dugmeta Shrink.

Ukoliko želite da maksimalno uvećate prikaz video sekvence, upotrebite funkciju Full screen. Za povratak u normalni režim je dovoljno da kursor pomerite do donje ivice i ponovo kliknete na isto dugme. Isti rezultat se može postići i izborom tastera Esc koji se nalazi u gornjem levom uglu tastature.

Na kraju mi preostaje još samo da vam objasnim čemu služi dugme Pup out. Ukoliko kliknem na njega, na ekranu će se pojaviti novi okvir. U njemu će automatski biti prikazana ista video sekvenca, što znači da se sada sa njom može baratati potpuno nezavisno od ostalih sadržaja.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button