YouTube
Sadržaj lekcije

Sigurno ste već čuli da je za uspešnu realizaciju neophodno napraviti dobar plan. Ovaj princip važi i za video produkciju pa ću vam u ovoj lekciji skrenuti pažnju na nekoliko osnovnih pravila.

  • Odredite svoje ciljeve – najbolje bi bilo da unapred znate šta želite da postignete.
  • Prilagodite se publici – nije svejedno da li ćete konačni proizvod koristiti za razvoj svog biznisa ili su u pitanju vaši privatni snimci.
  • Razdvojite radne verzije od konačnih

Čim ustanovite šta zaista želite da postignete, možete pristupiti onome što se u žargonu naziva „kreativni proces“. Prvi korak u tom pravcu je planiranje i istraživanje. Ova faza se često naziva i pre produkcija jer prethodi bilo kakvom snimanju i upotrebi kamere. Nakon toga sledi sama produkcija koja se uglavnom sastoji od snimanja ali je ponekad dovoljno prikupiti materijal koji vam je već na raspolaganju. Treću fazu predstavlja tzv. post produkcija. Ona se najčešće sastoji od montaže prikupljenog materijala ali nije redak slučaj da se pri tome vrše i manje korekcije sa ciljem da se postigne što bolji kvalitet.

Ukoliko želite da konačnu verziju postavite na YouTube, neophodno je da ona bude u digitalnom obliku a to često podrazumeva i primenu odgovarajuće kompresije. Na ovaj način se mogu postići velike uštede u veličini fajla a to znači da se on može mnogo lakše preneti na odgovarajući server.

Poslednja faza u izradi neke video sekvence je tzv. Authoring. Ona podrazumeva konačno postavljanje na YouTube i dodavanje pratećih sadržaja kao što su naslov i komentari. Pored toga, postoji mogućnost da se naknadno dodaju i neki interaktivni elementi poput menija i titlova.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button