YouTube
Sadržaj lekcije

Na tržištu postoji veliki broj programa koji se mogu upotrebiti za obradu video materijala. Ne sumnjam da ćete vi izabrati onaj koji najviše odgovara vašim potrebama, ali ću se ja u ovoj lekciji ipak osvrnuti na ovu temu i pokušati da vam objasnim šta sve morate imati u vidu kada pripremate materijal za YouTube.

U prvu grupu spadaju programi koji su uglavnom namenjeni profesionalcima. Oni omogućavaju tzv. nelinearnu montažu što znači da možete vrlo lako baratati različitim tipovima materijala. Pored alata za montažu biće vam potreban i odgovarajući Software za kompresiju. Njegov zadatak je da sve što ste kreirali pretvori u oblik koji je pogodan za objavljivanje na YouTube-u. Za konverziju u različite formate možete koristiti pomoćne programe kako što su QuickTime ili Video Converter.

Doduše, u poslednjih nekoliko godina su se pojavili i programi koji objedinjavaju sve ove funkcije ali su pre svega namenjeni manje zahtevnim korisnicima. Tipičan primer predstavlja Microsoft-ov Windows Movie Maker koji ćete imati prilike da vidite u jednoj od narednih lekcija.

YouTube vam omogućava da video sekvence kreirate i direktnim povezivanjem na Web kameru. Ovaj postupak se znatno razlikuje od postavljanja unapred pripremljenih video fajlova ali ćemo i to obraditi u lekcijama koje slede.

Na kraju, ukoliko na raspolaganju imate neki od savremenih multifunkcionalnih uređaja kao što je npr. iPhone, neće vam biti teško da ga upotrebite kao izvor podataka za YouTube. Pri tome morate imati na umu da se ovakvi uređaji na Internet povezuju na nešto drugačiji način, što opet zahteva poseban postupak pri obradi video materijala.

Nadam se da će vam primeri koji slede pomoći da još bolje shvatite kako funkcioniše čitav sistem na kome je zasnovan YouTube.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button