Sadržaj kursa
Windows 8
Sadržaj lekcije

Vreme je da vas upoznam sa nekoliko korisnih aplikacija koje će vam u velikoj meri olakšati svakodnevne poslove. Pre nego što pređem na nešto konkretnije, moram da vam skrenem pažnju na to da su one pre svega u potpunosti prilagođene za rad u novom korisničkom okruženju što znači da ih možete pokrenuti direktno sa početnog ekrana.

Ja ću se za početak pozabaviti aplikacijom čija je osnovna namena rad sa elektronskom poštom – Mail. Za njeno pokretanje je dovoljno kliknuti na polje koje se nalazi u gornjem levom uglu. Ako već raspolažete sopstvenim nalogom na Microsoft-ovom mail sistemu, pred vama će se pojaviti nešto poput onoga što vidite na mom ekranu. U suprotnim, moraćete da izdvojite malo vremena i popunite nekoliko obrazaca. U svakom slučaju, nakon toga ćete biti spremni da nastavite sa praćenjem ove lekcije.

Iako u novom Mail-u možete istovremeno pratiti više različitih naloga, na osnovnom ekranu će biti prikazani podaci koji potiču iz onog koji je trenutno aktivan. Ja sam se odlučio da to bude Hotmail, a to potvrđuje i podatak koji se nalazi u gornjem levom uglu ekrana. Kao što vidite, sa leve strane se nalazi nekoliko standardnih opcija. U pitanju su prečice koje služe za pristup pojedinim folderima tj. porukama koje se u njima nalaze. Sledeća kolona služi za listanje poruka dok je čitava desna polovina ekrana rezervisana za prikaz njihovog sadržaja. Ikonice koje se nalaze u gornjem desnom uglu vam omogućavaju da na jednostavan način kreirate novu poruku (New Message), odgovorite na neku od postojećih (Respond) ili je uklonite sa liste (Delete).

Već sam pomenuo da u novom Mail-u možete istovremeno pratiti više naloga tj. koristiti nekoliko različitih email adresa. Prvi korak u tom pravcu je njihovo dodavanje na sistem a to možete uraditi tako što ćete kursor postaviti u donji desni ugao ekrana i iz menija izabrati opciju Settings. Nakon toga će se sa desne strane pojaviti novi odeljak a prema tekstu koji se nalazi u vrhu možete zaključiti da se on odnosi na Windows Mail. Ja ću kliknuti na opciju Accounts i odmah preći na listu koja sadrži sve aktivne naloge. Kao što vidite, trenutno mi je na raspolaganju samo Hotmail, pa ću zato kliknuti na opciju Add an account a Windows će mi ponuditi nekoliko prečica. To znači da jednim potezom mogu da dodam još jedan Hotmail, Live ili MSN nalog a slično važi i za ostale popularne servise kao što su Outlook Exchange, Office 365 ili Gmail. Ako se među ponuđenim opcijama ne nalazi ono što vam je potrebno, kliknite na stavku Other Account ali imajte na umu da ćete u tom slučaju morati da ručno unesete odgovarajuće parametre. Ja ću iskoristiti priliku da dodam svoj stari Yahoo nalog pa ću zato kliknuti na ovu prečicu. U sledećem koraku se od mene očekuje da unesem kompletnu email adresu ali i lozinku koja je neophodna za automatsko prijavljivanje. Ukoliko se plašite da ćete napraviti grešku, kliknite na ovo dugme pa će lozinka biti normalno prikazana na ekranu. Meni preostaje još samo da kliknem na OK i dovršim ovaj postupak.

Sada se u donjem levom uglu pojavila još jedna stavka što znači da sam uspešno dodao novi nalog. Ako kliknem na nju, na ekranu će se pojaviti poruka koja mi do sada nije bila dostupna ali ću u buduće bez ikakvih problema moći da koristim i svoj stari Yahoo nalog. Ako upotrebim prečicu u formi istovremenog pritiska na tastere Windows+i biću u prilici da otvorim listu sa aktivnim nalozima i proverim da li je sa njima sve u redu. Na žalost, ispod drugog naloga se pojavilo upozorenje pa moram da kliknem na njega da bih proverio o čemu se radi. Program me podseća da je pri preuzimanju poruka došlo do neke greške a to znači da moram da proverim svoje parametre. Iako ne verujem da je problem nastao zbog samog naziva, ja ću u prvo polje uneti i dodatak Yahoo a zatim proveriti i mail adresu. Pravo rešenje za ovaj problem se najverovatnije nalazi u okviru ove liste. Drugim rečima, bilo bi bolje da se poruke ne preuzimaju neposredno po prispeću (As items arrive), nego da se ovaj zadatak obavlja u određenim vremenskim razmacima, npr. na svakih 15 minuta. Ja ću zato izabrati drugu stavku i preći na sledeću opciju. Ona mi omogućava da odredim period za koji treba sačuvati prispele poruku, pre nego što one postanu zastarele. Meni je dovoljno da to obuhvati poslednje dve nedelje pa zato neću ni menjati izabranu vrednost. Opcija Content to sync obuhvata samo jednu opciju a to je Email. Pošto je ona već aktivna, u moju Windows 8 mail aplikaciju će biti prenete i sve poruke koje ću eventualno postati sa nekog drugog računara.

Sledeće dve opcije se odnose na prikazivanje slika i upotrebu potpisa a pošto mi odgovara da obe budu uključene, nema potrebe da tu nešto menjam. Pri tome postoji mogućnost i da sadržaj potpisa prilagodim svojim potrebama ali ću se za sada zadovoljiti postojećom napomenom – Sent from Windows mail stim da ću na početak dodati još par reči.

U produžetku liste možete ponovo videti moju mail adresu a tu su i polja sa lozinkom i korisničkim imenom. Ovi podaci se mogu u svakom trenutku menjati, a isto važi i za tehničke detalje kao što su parametri servera koji služe za dostavljanje i otpremanje poruka. U ovom slučaju je neophodno da parametar SSL ostane uključen, jer se na taj način obezbeđuje maksimalna sigurnost.

Na kraju, postoji mogućnost da se na ekranu pojavi upozorenje svaki put kada mi stigne nova poruka – Email notifications. Ova opcija je trenutno isključena ali se to lako može promeniti. Ja ne volim da me neko na ovaj način prekida u radu pa ću se vratiti na osnovno podešavanje.

U segmentu pod nazivom Special folders, mogu da izaberem prečice koje će biti prikazane sa leve strane ekrana. Ja ću iskoristiti ovu priliku da malo promenim njihov redosled jer mi u principu odgovara osnovno podešavanje.

Na samom dnu ove liste se nalazi dugme pod nazivom Remove account. Ako kliknem na njega, Windows Mail će mi ponuditi mogućnost da uklonim sve podatke koji su vezani za ovaj nalog. Treba imati na umu da će vam ova funkcija biti na raspolaganju samo ako se radi o nalogu koji nije korišćen za aktiviranje aplikacije. Da bih vam pokazao o čemu se zapravo radi, ja ću se vratiti na parametre koji su vezani za moj Hotmail nalog.  Kao što vidite, u ovom slučaju funkcija za brisanje naloga nije dostupna pa se ova operacija mora obaviti malo drugačije. To znači da se morate vratiti na osnovni meni i iz njega izabrati opciju Change PC settings. Ja se u ovom trenutku neću time baviti nego ću vam pokazati još nekoliko trikova koje su vezani za novi Windows Mail.

Dakle, ukoliko raspolažete sa nekoliko različitih naloga, za njihovu promenu je dovoljno kliknuti na odgovarajuću prečicu u donjem levom uglu a ako niste sigurni koji od njih trenutno koristite, jednostavno pogledajte u levi gornji ugao.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, želeo bih još da vam pokažem i kako se u Windows Mail-u izvršavaju osnovni zadaci. Već znate da je za kreiranje nove poruke dovoljno kliknuti na ovu ikonu ali se nemojte iznenaditi ako se pred vama pojavi potpuno novo okruženje. Princip je uglavnom ostao isti, što znači da prvo potrebno u polje pod nazivom To: uneti adresu primaoca. Ostala polja mogu da ostanu prazna ali ih možete upotrebiti ukoliko želite da se vaša poruka automatski prosledi i na druge adrese. Sledeći parametar se odnosi na stepen važnosti a pošto je ovo sasvim obična poruka ja ću se zadržati na opciji Normal priority. Sa desne strane se već može videti moj standardni potpis (Sent from Windows mail), pa ću iskoristiti priliku da zaista pošaljem jednu poruku. Windows Mail će mi pomoći da izaberem adresu primaoca a ja ću preskočiti ostala polja i malo povećati prioritet. Nakon toga mogu da kliknem na vrh ekrana i umesto Add a subject unesem pravi naslov poruke. Preostaje mi još samo da unesem njen sadržaj i kliknem na dugme Send. Pored njega se nalazi i ikona na koju možete kliknuti ako želite da odustanete od slanja. U tom slučaju će vam biti ponuđene dve mogućnosti: da je sačuvate za kasnije (Save draft) ili potpuno uklonite (Delete draft). Ja ću se ipak odlučiti za slanje a poruka će nakon kratkog zadržavanja i Outbox folderu biti konačno upućena ka primaocu. Od osnovnih funkcija bi trebalo još pomenuti Respond i Delete. Prva vam omogućava da direktno odgovorite na neku od prispelih poruka a druga da je uklonite sa liste.

Ukoliko ste završili sa pregledom svojih Mail-ova i želite da se vratite na osnovni ekran, to možete uraditi jednostavnim pritiskom na Windows taster. Za njegovo zatvaranje je potrebno pomeriti kursor do gornje ivice ekrana a kada se umesto strelice pojavi šaka, jednostavno pritisnuti levi taster miša i povući ga skroz do donje ivice. Na taj način ćete potpuno zatvoriti Windows Mail i vratiti se na početni ekran.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button